Marketing terytorialny studia przypadków 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni
author Dziemianowicz, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia rozwoju gmin Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego w latach 1993-1995 /
author Litwin, Renata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego /
author Bartkowiak, Piotr.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mieszkańców i władz samorządowych w zarządzaniu rozwojem gminy /
author Kotus, Jacek.

Series: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 23 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI tom II 
author Dębski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura przestrzeni gminy
red. Królikowski, Jeremi T.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debiuty naukowe studentów Wyższej Szkoły Bankowej 4
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w
author Kogut-Jaworska, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce
author Giordano, Klaudia

Publication year: 2005 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój dolnośląskich gmin w latach 1999-2004 /
author Pięta-Kanurska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 610 
red. naukowy Szymla, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne myślenie o przyszłości gminy
author Biniecki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profile gmin w Polsce zarządzanie rozwojem i zmianami 
author Pasieczny, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w gminach : stymulowanie inwestycji / 
author Topczewska, Teresa

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne w badaniach studentów doświadczenia i strategie 
 

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń
red. Sługocki, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowy kontekst zarządzania gminą
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i
red. naukowy Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania badań strategii rozowju miast i gmin : Bernard Rzeczyński. 
author Rzeczyński, Bernard.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] . Seria I Z. 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gminy i lokalnego rynku nieruchomości /
author Trojanek, Maria.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja strategii rozwoju na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego /
author Wojewódzka, Agata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju 
author Feltynowski, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku
red. Lutrzykowski, Alfred

Publication year: 2010 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju gminy jako podstawowy instrument realizacyjny jej polityki rozwoju : aspekty wybrane / 
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorzadu terytorialnego.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 31/2010 / 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse gmin w Polsce wybrane zagadnienia 
red. Stefański, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin
red. naukowy Gruchman, Bogdan

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

I Forum Samorządowe polska samorządność w integrującej się Europie 
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie wsparcia unijnego w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin /
author Ginter, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego /
author Guzal-Dec, Danuta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń jako element strategii rozwoju gmin /
author Zimnicka, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing terytorialny : studia przypadków / 
red. naukowy Florek, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: