Zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
author Szaflarski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument rozwoju regionalnego na tle standardów zachodnioeuropejskich /
author Mokrzyc, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce : Monografie i Opracowania 506 /  
author Fierla, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna stref
author Prusek, Andrzej

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na Dolnym Śląsku w latach 1997-2005 /
author Hajduga, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stymulatorem
author Ambukita, Eric.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura funkcjonalna małych miast
red. Marszał, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki tworzenia i warunki funkcjonowania stref
author Budzowski, Klemens

Series: Prace z zakresu handlu zagranicznego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 5/2006
red. naukowy Gertner, Dragun Maria

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka inwestycyjna w Polsce w okresie transformacji /
author Miłaszewicz, Danuta.

Series: Dobre i złe strony transformacji w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Zjednoczonej Europie : praca zbiorowa / 
red. naukowy Gizdra, Rafał

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 610 
red. naukowy Szymla, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entrepreneurship Governance Local and Regional Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczyk, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast /
author Przybyła, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce
author Michałków, Ireneusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [III] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 111 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rozwój specjalnych stref
author Bednarowska, Luiza

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, granice państw, gospodarka
red. Guz, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku nowe wyzwania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy transformacji prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi 
red. Stradomska-Bialic, Anna

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podsektor samorządowy w sektorze finansów w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla
red. Burnat-Miłosz, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
author Dugiel, Wanda

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian / 
red. naukowy Maśloch, Piotr.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Zarządzanie w XXI wieku Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola specjalnych stref ekonomicznych we wspieraniu rozwoju regionalnego na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej /
author Gwizdała, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 471 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, 500/2008 przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa / Ekonomiczne problemy usług nr 21. Zeszyty Naukowe nr 500 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w wybrane zagadnienia 
 

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: