Konferencja naukowa nt. systemów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego-SF' 99. Finansowanie kształcenia i badań naukowych w uczelniach niepaństwowych
author Iwanowski, Bronisław

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

To jest totalna rewolucja
author Rocki, Marek

Series: Zarządzanie jakością nr 4/2011 [26] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe w Polsce wobec integracji z Unią Europejską /
author Dawidziak, Piotr.

Series: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 51 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opis i ocena pracy dydaktycznej profesora uczelni akademickiej
author Jankowska-Polańska, Aurelia

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego : Grupa robocza Procesu Bolońskiego ds.ramowych struktur kwalifikacji
 

Publication year: 2005 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej raport z badań 
author Geryk, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań
author Ratajczak, Marek.

Series: Master of Business Administration nr 6 (113) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość
red. Szadok-Bratuń, Aleksandra

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie Internetu dla zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w świetle badań marketingowych /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe sieci uczelni alternatywną formą internacjonalizacji w dobie globalizacji /
author Felic, Barbara.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ukierunkowany rozwój albo dryf : Perspektywy kujawsko - pomorskiego rynku pracy / 
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [x] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na ścieżkach zadowolenia i lojalności- poszukiwanie
author Stach, Przemysław

Series: Marketing i Rynek nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom II 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Private Higher Education Establishments in Europe : the Present Condition and Prospects of Development /  
ed. Szabłowski, Józef.

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji /  
author Izdebski, Hubert.

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hochschulwesen angesichts zeitgenossischer Herausforde
author Drozdowicz, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkoła sukcesu czy przetrwania? szkolnictwo wyższe w Polsce 
red. naukowa Buchner-Jeziorska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet a rynek
author Kozyr-Kowalski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Rankingi szkół wyższych
author Buczek, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (35) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytety na social media
author Brzoskowski, Bartosz

Series: Marketing w praktyce nr 03 (145) marzec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej przemiany w orientacji marketingowej 
red. Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w świetle opinii studentów /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w procesie
author Kołodziejak, Zygmunt

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytut Naukowo-Badawczy WSZiM w Warszawie
author Wojciechowski, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i uwarunkowania budowania
author Słodczyk, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość kształcenia ekonomicznego VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Rocki, Marek

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wartości uczelni wyższych w kontekście koncepcja badań i wyniki badań sondażowych 
red. Stachowicz-Stanusch, Agata

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing akademicki rola uniwersytetów w promocji miast i regionów 
red. Domański, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wizja społeczeństwa informacyjnego semimarium naukowe na temat: Przygotowanie polskich 
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 13 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca : utopia na co dzień /  
author Gelpi, Ettore.

Publication year: 2002 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet w szkole wyższej : niektóre kierunki zastosowań / 
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hochschulwesen angesichts zeitgenossischer
red. Drozdowicz, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty wykorzystania projakościowych
author Grudowski, Piotr

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: