Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych. Wyniki analizy empirycznej
author Wójtowicz, Piotr

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Generowanie użytecznej informacji ekonomicznej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie rozliczania składnika majątku, jakim jest wartość firmy /
author Cieciura, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej /
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naykowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 816 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe jak bezbłędnie zarządzać grantami ze środków UE? 
author Chrzanowska, Kinga

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych
 

Call number: [336.71] Series: Zarządzanie bankiem komercyjnym Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w sprawozdaniu finansowym - kierunki harmonizacji w krajach Unii Europejskiej
author Stępień, Marta

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych
author Foremna-Pilarska, Monika

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Istota i cel prac zakończeniowych w badaniu sprawozdań finansowych /
author Skoczek-Spychała, Manuela.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez podmioty zewnętrzne /
author Kuśnierek, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bilansowa grupy kapitałowej
author Piątek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej banków komercyjnych /
author Kałużny, Radosław.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
author Drygas, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zadania z rozwiązaniami 
author Molenda-Zaleska, Beata

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesowe sprawozdania finansowe jako baza dochodowych nośników wartości
author Kufel, Tomasz

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość dla menedżerów
author Glynn, John J.

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w sprawozdaniach finansowych w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości /
author Uziębło, Aldona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 1 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka
author Jędrzejczyk, Marcin

Series: Prace z zakresu rachunkowości Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie
author Rybicki, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy
red. Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Good Group (International) S.A. International GAAP przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami
author Dittmann, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie z całkowitych dochodów : nowa jakość informacji o wyniku finansowym przedsiębiorstwa według Międzynarodowych Standardów Sprawoizdawczości Finansowej /  
author Buk, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji nr 12 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną poradnik praktyczny 
author Kalwat, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 633 
red. naukowy Dresler, Zbigniew.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej /
redakcja Misińska, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe według MSSF Zasady 
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 :  sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe :  połączenia.  
 

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: