Polska w handlu światowym
author Czarny, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90.
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2001 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problems of the Modern Economy An Introduction to the Major Current Issues of 
red. Phelps, Edmund S.

Publication year: 2010 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska gospodarka żywnościowa pięć lat po akcesji
author Rowiński, Janusz

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (198) wrzesień/październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia cz. 2 Makroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i instrumenty interwencjonizmu w polityce handlu zagranicznego Polski /
author Wojciechowski, Henryk.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /  
 

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans płatniczy Polski Wyzwania i zagrożenia 
red. Płowiec, Urszula

Publication year: 1999 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej
author Czaja, Izabela

Series: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska droga do rynku
author Rosati, Dariusz K.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany struktury polskiego handlu zagranicznego w świetle napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski /
author Gryczka, Marcin.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informator eksportera / importera : płatności dokumentowe : akredytywa i inkaso. Tom I / 
author Blajer, Andrzej.

Publication year: 1997 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolny handel czy ochrona rynku krajowego ?
author Wellisz, Stanisław

Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i Prace Naukowe AE Wrocław Nr 930 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od liberalizacji do integracji Polski z Unią mechanizmy i skutki gospodarcze 
author Michałek, Jan Jakub

Publication year: 2003 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy zarządzanie ryzykiem rozliczenia finansowe 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989 
author Skrzypek, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii międzynarodowej
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje na rynkach międzynarodowych
author Salacuse, Jeswald W.

Publication year: 1994 Call number: [65.013] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach
author Jeliński, Bohdan

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Integracja Azji Wschodniej Mit czy rzeczywistość? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Skulska, Bogusława

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Handel zagraniczny Polski po przystąpieniu do Unii
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (195) marzec-kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu
author Maćkowiak, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z
author Bajan, Konrad

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy handlu zagranicznego
author Treder, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy /  
red. naukowy Marciniak, Stefan.

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: