Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów unijnych w Polsce /
author Wieprow, Joanna.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki UE jako stymulator innowacyjności sektora MSP
author Brodzińska, Katarzyna

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze i projekty wspierające mikro i małych przedsiębiorców - wyzwania w warunkach kryzysu
author Bartkowiak, Barbara

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
author Frąś, Józef

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
author Szczerbiński, Henryk

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (33) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowe determinanty rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji ustrojowej /
author Czternasty, Waldemar

Series: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w rozwoju MSP w latach 2007-2013
author Gwizdała, Jerzy

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie w wymiarze regionalnym
author Danielak, Wiesław

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie finansowe małych przedsiębiorstw przez sektor bankowy - stan i perspektywy rozwoju
author Bretyn, Agnieszka

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - przykład z Brugii (Belgia)
author Kawecka-Endler, Aleksandra

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską
author Paczkowski, Tomasz

Series: Unia Europejska - pytania i niewiadome Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej /
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo spółdzielcze w strukturach sektora małych i średnich przedsiębiorstw
author Drozd-Jaśniewicz, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się w świetle badania zachowań małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego /
author Bieniok, Henryk.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkowe i niepodatkowe instrumenty państwa stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 101 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim oraz podstawy ich wsparcia finansowego /
author Wojtasiewicz, Lucyna.

Series: Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 90 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydajność pracy małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój i zagrożenia małych i średnich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
author Łuczak, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (42) 2006 z.2/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych 
author Osikowicz, Marcin

Publication year: 2008 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / | Tworzenie i zarządzanie. | Mikrofirma 2011.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjny
red. Kowalak, Robert

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Małe przedsiębiorstwo rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość 
author Martyniuk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji 
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym
red. naukowa Chojka, Jan

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw
author Gąsiorowska, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy jako instrument rozwoju MSP
author Kojło, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (30) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania działalności małych
author Martyniuk, Teresa

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa a zagrożenie kryzysem na podstawie badań /
author Patora-Wysocka, Zofia.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International Enterpreneurship in Small and Medium orientation, enviroment and strategy 
ed. Etemad, Hamid

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System wsparcia dla przedsiębiorców - doświadczenia
author Gancarczyk, Marta

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami problemy współczesne 
red. naukowa Listwan, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju małych iśrednich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim /
author Marcysiak, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: