Próba rozróżnienia teoretycznego kategorii etymy i szacunku
author Modrzyk, Ariel

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niektóre zagadnienia socjologii marketingu /
author Sikora, Jan.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia życia publicznego
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naturalne sposoby postępowania w gromadzie studium socjologicznego znaczenia praktyk życia 
author Sumner, William Graham

Publication year: 1995 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykształcenie jako wartość a poglądy w modelu socjalnym Hansa Martina Schleyera
author Wesołowski, Aleksander

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne spojrzenie na organizację
author Łucewicz, Jacenta

Publication year: 1997 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów /  
author Podgórski, Ryszard Adam.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja jako problem społeczny
author Makowski, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terroryzm aktorzy, statyści, widownie 
author Bolechów, Bartosz

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.) : Monografie i Opracowania 476 /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy socjologii
author Adamus-Matuszyńska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o socjologii
author Bremond, Alice

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O roli służebnej banków komercyjnych
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany poczucia satysfakcji życiowej Wielkopolan
author Cichocki, Piotr

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi o zależnościach między socjologią prawa a
author Nalewajko, Paweł

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet a rynek
author Kozyr-Kowalski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Polskie pogranicza w procesie przemian .Tom1
red. Kurcz, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia socjologii skrypt dla studentów finansów i informatyki 
author Gostkowski, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Kotlorz, Dorota.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Normalność i kryzys jedność czy różnorodność refleksje filozoficzno-prawne i część II projektu"Banki centralne wobec kryzysu 
red. naukowy Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2010 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1998 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia
author Simmel, Georg

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1998 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logika działania społecznego wstęp do analizy socjologicznej 
author Boudon, Raymond

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strach przed mniejszościami esej o geografii gniewu 
author Appadurai, Arjun

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie statusu w teorii socjologicznej konstrukcja paradygmatyczna 
author Wójtowicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie racjonalność a etyczność organizacja i jednostka w nieprzewidywalnym 
author Kopel, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 1996 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd Statystyczny : Statistical Review / 
 

Publication year: 2008 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ekonomiczne konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych
author Świtała, Marcin

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument jako kategoria w naukach społecznych
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Series: Ekonomista nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: