Czynniki konkurencyjności regionów
author Harasimowicz, Aldona.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzyrzecki Rejon Umocniony jako czynnik podnoszenia atrakcyjności województwa lubuskiego
author Binkowski, Zbigniew

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych Suwalszczyzny jako
author Niedziejko, Elżbieta

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek z perspektywy biznesu
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów
red. Klamut, Mirosława

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskich regionów a integracja europejska /
author Pastuszka, Sławomir.

Series: Optimum nr 1 (25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Środkowa : salon czy przedpokój Europy? /  
red. Gogacz, Adam Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy regionalizmu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
author Woźniak-Miszewska, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 
red. Runiewicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów w świetle koncepcji
author Koj, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty makro i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław nr 885 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2001 Call number: [332] Series: Aspekty makro i mikroekonomiczne Tom 17 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy i kierunki przemian w gospodarce, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. 
red. Bucka, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora turystycznego w kształtowaniu konkurencyjności regionów w świetle regionalnych programów operacyjnych /
author Marciniak, Maria.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka budowy regionu konkurencyjnego Strategie - 
red. Klamut, Mirosława

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich w kontekście integracji europejskiej 
red. Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka jako instrument determinujący rozwój i konkurencyjność regionu /
author Kaźmierski, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty konkurencyjności regionów ujęcie teoretyczne i empiryczne 
author Szafranek, Edyta

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla
red. Szołek, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a Środowisko 4 Problemy konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw Prace Naukowe AE Wrocław nr 1095 
red. naukowy Rapacz, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja polskich regionów w konkurencji z regionami Unii Europejskiej /
author Pieczara, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 16/2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w Europie : Zarys geograficzno-ekonomiczny 
red. naukowy Fierla, Irena

Publication year: 2011 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i
red. naukowy Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty makro- i mikroekonomiczne Prace Naukowe AE Wrocław Nr 936 
red. naukowy Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2002 Call number: [330.1] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 21 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów turystycznych na
author Kuraszyk, Katarzyna

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gospodarki i regionu a strategia
author Kryk, Barbara.

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regional Competition
author Batey, Peter W. J.

Publication year: 2000 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność regionów w świetle koncepcji Michaela Portera /
author Krigar-Koj, Marzena.

Series: Kluczowe zagadnienia współczesnej ekonomii w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 32 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności regionów /
author Hryniewicki, Marek

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik
author Kowalski, Arkadiusz Michał

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej Prace Naukowe AE Wrocław nr 799 Prace Naukowe AE Wrocław nr 799 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: