Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni
author Dziemianowicz, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku
author Korenik, Stanisław

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modernizacja administracji samorządowej w kontekście wpływu otoczenia instytucjonalnego na rozwój lokalny. Przykład niemiecki
author Podgórniak-Krzykacz, Aldona

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 /    
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Rozwój lokalny i regionalny Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia innowacyjności w rozwoju lokalnym
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracja samorządowa a rozwój lokalny na przykładzie Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005-2010
author Kalisiak-Mędelska, Magdalena.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego /
author Bartkowiak, Piotr.

Series: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 88 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego na przykładzie Poznania. Leszna, Koszalina i powiatu gnieźnieńskiego /
author Nowak, Jacek.

Series: Prace z gospodarki przestrzennej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 14 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / 
redaktor Zacher, Lech W.

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne aspekty zarządzania rozwojem lokalnym : marketing miejsca /  
author Ignacy, Jarosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki polityki rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin dolnośląskich /
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
author Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
author Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju Prace Naukowe AE Katowice 
author Frenkiel, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego : próba systematyzacji / 
author Poniatowicz, Marzanna.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i rola organizacji pozarządowych 
red. naukowa Gilejko, Leszek K.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 11 
author Gaczek, Wanda M.

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych /
red. naukowa Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju lokalnego Prace Naukowe AE Katowice 
red. Famulska, Teresa.

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorzadności lokalnej : Monografie i Opracowania 523 /  
author Jarosiński, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie ograniczeń zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego /
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura przestrzeni gminy
red. Królikowski, Jeremi T.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Założenia i proces budowy strategii rozwoju Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 18 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym /
author Potoczek, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyspy szans Jak budować strategie rozwoju 
author Kłosowski, Wojciech

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w
author Kogut-Jaworska, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym : Monografie i Opracowania 558 /  
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura funkcjonalna małych miast
red. Marszał, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość : w integrującej się Unii Europejskiej / 
red. naukowy Famulska, Teresa.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty oddziaływania samorządu
author Denek, Emilia

Series: Współczesne problemy badawcze finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza koncentracji i lokalizacji jako metoda wyznaczania obszarów do zalesiania w planowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Jonkowo /
author Pawlewicz, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt nieunikniony wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000-2007 /
author Błażejowski, Marcin.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność / 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy regionalizmu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: