Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce
red. naukowy Frackowiak, Waldemar

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Związki pomiędzy inwestycjami, polityką dywidendy oraz wartością spółki - wybrane zagadnienia
author Marcinek, Krzysztof.

Series: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Good Group (International) S.A. International GAAP przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1109 
red. naukowy Pluta, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa /
author Krzemińska, Danuta.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu finansów Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 550 
red. Surdykowska, Stanisława

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Die Beurteilung der Alternativen zur reinen Bardividen
author Gotz, Burkhard H.

Publication year: 1997 Call number: [347.731] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe
author Cwynar, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja dywidendowego portfela papierów wartościowych /
author Jabłoński, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie zysków z kapitałów pieniężnych
author Maruchin, Wojciech

Publication year: 2001 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka polityki dywidend na przykładzie
author Manikowski, Arkadiusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (41) 2006 z.1/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa
author Winiarski, Radosław

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena polityki wypłaty dywidend z wykorzystaniem badania empiryczne 
author Brycz, Bogumiła

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne / Mieczysław Kowerski.  
author Kowerski, Mieczysław.

Publication year: 2011 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kopiński, Adam

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa
author Krzemińska, Danuta.

Publication year: 2000 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności z uwzględnieniem sektora MSP 
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Tom 1 / 
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Series: Zarządzanie finansami Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące poziom płynnych aktywów w przedsiębiorstwie : implikacje dla strategii zarządzania ryzykiem oraz polityki dywident /  
author Jewartowski, Tomasz.

Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami 2
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ opodatkowania na politykę dywidend spółek
author Kowerski, Mieczysław

Series: Ekonomista nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria sygnalizacji dywidend w opinii menedżerów finansowych /
author Wrońska, Elżbieta Maria.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udziały w zyskach osób prawnych - zmiany
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 6 (154) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka stabilnej dywidendy : modele tobitowe i probitowe /  
author Będowska-Sójka, Barbara.

Series: Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 96 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo podatkowe
author Lipniewicz, Rafał

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie :  Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 690 :  finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51 :  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółek Długoterminowe decyzje inwestowanie i 
author Jajuga, Teresa

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów przesiębiorstw.
author Brealey, Richard A.

Publication year: 1999 Call number: [658.14/.17] Series: Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom 2. Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa
author Czerwonka, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (48) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidend
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (163) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółek Długoterminowe decyzje inwestowanie i 
author Jajuga, Teresa

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fiskalne aspekty polityki gospodarczej państwa i Prace Naukowe AE Wrocław nr 882 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Balicki, Leszek

Publication year: 2000 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami Zarządzanie finansami inwestycje i wycena przedsiębiorstw tom II Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów
red. Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [336 Depozyt 16/2008 (własny)] [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: