Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1099 
red. naukowy Pancer-Cybulska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swoboda międzynarodowego świadczenia usług bankowych
author Kruszka, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ABC Unii Europejskiej
 

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej
author Łaski, Kazimierz

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXVIII) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor usług w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej
author Kuczewska, Lidia

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostęp kobiet do wykształcenia w Unii Europejskiej
author Gorzelany-Plesińska, Julia

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej /
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System ochrony zdrowia w Unii Europejskiej
author Tatara, Tomasz

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania międzynarodowej aktywizacji władz terytorialnych w Unii Europejskiej /
author Sapała, Magdalena.

Series: Studia europejskie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 59 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność czy konkurencyjność- dylemat polityki Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 19 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska Integracja Polski z Unią Europejską 
red. naukowy Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 1997 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka naukowa UE - europejska przestrzeń badawcza
author Woicka, Iwona L.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (196) maj/czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje Turcji z Unią Europejską - stan i perspektywy
author Jurkowska, Beata

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (199) listopad/grudzień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA
author Molendowski, Edward

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wydajność pracy małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
author Gołaś, Zbigniew

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja regulacyjna w prawie spółek.., czyli prawo, które można wybrać
author Wątrobska, Agata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka Europa? Regionalizacja a integracja 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport z badania sektora bankowości detalicznej dokument roboczy Komisji Europejskiej towarzyszący 
 

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokąd zmierza świat?
red. naukowy Rotfeld, Adam Daniel

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia integracji europejskiej
author Borowiec, Jan

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych
author Godek, Andżelika

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach makroregionalnych
author Szlachta, Jacek

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w organizacjach międzynarodowych
red. naukowa Parzymies, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

European Monetary Integration : Past, Present and Future Past, Present and Futu 
author Pentecost, Eric J.

Publication year: 2001 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Probleme der Osterweiterung und Sozial Marktwirtschaft Das Seminar hat in Warschau in der Zeit vom.6. bis zum 
red. Trapp, Peter

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i
author Zając, Justyna

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy członkostwa Islandii w Unii Europejskiej
author Frankowski, Paweł.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (207) marzec/kwiecień 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i
author Perez, Katarzyna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grzechy główne systemu przyznawania dotacji unijnych
author Szostek, Dawid.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debata na temat nowej strategii gosodarczej UE na
author Kaliszuk, Ewa.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (199) listopad/grudzień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Taksonomia 17 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 107 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój wymiany handlowej oraz bezpośrednich
author Bywalec, Grzegorz

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: