Europejska integracja gospodarcza a przemiany rolnictwa
author Brzóska, Marian

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne /  
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy życia i sytuacja ekonomiczna Korei Północnej
author Bober, Andrzej

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie
author Grabowski, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problems of the Modern Economy An Introduction to the Major Current Issues of 
red. Phelps, Edmund S.

Publication year: 2010 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza a rozwój kraju : VIII Kongres Ekonomistów Polskich /  
 

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych /
author Pawlak, Karolina.

Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie warunków produkcji i zasobów rolnictwa w Wielkopolsce /
author Szalczyk, Zofia.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Rolnictwo"
author Sobierajski, Paweł

Series: Unia Europejska - pytania i niewiadome Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeba reglamentacji obrotu ziemią rolniczą w opinii rolników województwa zachodniopomorskiego
author Mejszelis, Monika

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem zróżnicowania dochodowego rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /
author Wiśniewska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie sektora rolno-żywnościowego w Polsce w strategii rozwoju do 2000 roku /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(1)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochód i kredyt jako warunki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie /
author Kujaczyński, Tomasz.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostosowanie interwencji na głównych rynkach rolnych w Polsce do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację dochodową w rolnictwie w okresie poakcesyjnym /
author Poczta, Walenty.

Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa w okresie transformacji /
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia wobec kwestii agrarnej
author Zegar, Józef Stanisław

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka Europa? Regionalizacja a integracja 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce : Monografie i Opracowania 506 /  
author Fierla, Irena.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja jako czynnik wzrostu dochodowości w rolnictwie /
author Szarek, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła przetargowa gospodarstw rolnych w łańcuchach żywnościowych
author Milczarek-Andrzejewska, Dominika

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie
author Fałkowski, Jan

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydajność pracy w rolnictwie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : studium porównawcze / 
author Czyżewski, Andrzej.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w
author Bisaga, Anna

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne /
author Ura, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Próba oszacowania wpływów budżetowychz podatków
author Kula, Grzegorz

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika agrofirmy /
autor Stachak, Stanisław.

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O sprawach ekonomicznych
author Koneczny, Feliks

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej a
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku /
red. naukowy Beksiak, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych
author Kowalski, Tadeusz.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i bariery rozwoju regionu
red. naukowa Czudec, Adam

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych
author Kucharczyk, Małgorzata

Series: Master of Business Administration nr 5 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 5 Podatek dochodowy Przychody Rolnictwo 
red. Polkowska-Nowak, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielkopolska po dwóch latach w Unii Europejskiej
red. naukowy Cichocki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych
author Smoleń, Marek

Publication year: 2007 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rolnictwo polskie w obliczu transformacji
author Sieradzka, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: