Pozytywne aspekty ubezpieczenia gospodarczego w działalności przedsiębiorstwa /
author Znaniecka, Krystyna.

Series: Szkice o ubezpieczeniach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 75 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza potrzeb klienta podstawą marketingu ubezpieczeń gospodarczych
author Thiel-Janus, Wiesława

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w aspekcie przyszłego członkowstwa w Unii Europejskiej /
author Wyszyńska, Natalia.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 252 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Idea i funkcjonowanie samorządu w polskich ubezpieczeniach gospodarczych /
author Nowak, Stanisław.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finansów i bankowości : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2007 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Powody wprowadzenia e-biznesu w procesy świadczenia usług ubezpieczeń gospodarczych /
author Czaplewski, Maciej.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /  
 

Publication year: 2011 Call number: [347.764] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze /
 

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji
red. naukowa Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza organizacji publicznych
author Kożuch, Antoni

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych :  kodeks cywilny po zmianach /  
autor Przewalska, Katarzyna

Publication year: 2004 Call number: [347.764] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych Prace Naukowe AE Katowice 
red. Łukasik, Gabriela.

Publication year: 2004 Call number: [ 658.14/.17] [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych /
author Kowalewski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem tom 1 podstawy 
red. Hadyniak, Bogusław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym Risk Management in Foreign Trade 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze
author Banasiński, Antoni

Publication year: 1996 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne wybrane zagadnienia ekonomiczne 
red. naukowa Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik agenta ubepieczeń
author Szymańska, Krystyna

Publication year: 1999 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskiech Prace Naukowe AE Wrocław nr 908 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2001 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami
author Belniak, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia majątku i zysku firmy
author Jęksa, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne
author Butryn, Ewelina

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych : Komentarz /  
 

Publication year: 2005 Call number: [347.764] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: