Udzielanie i korzystanie z kredytów bankowych w świetle wybranych teorii ekonomicznych
author Pałasz-Boćkowska, Katarzyna

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych
 

Call number: [336.71] Series: Zarządzanie bankiem komercyjnym Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skutki asymetrii okresów kapitalizacji depozytów i kredytów w bankach komercyjnych /
author Nalepa, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego
red. naukowa Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie oprocentowaniem wkładów i kredytów bankowych /
author Sikora, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 258 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieruchomość jako przedmiot obrotu i zabezpieczenia w Polsce praktyczne aspekty stosowania prawa przy Zeszyt Hipoteczny 27/2008 
red. Drewicz-Tułodziecka, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kredyt czy leasing? analiza porównawcza 
author Wysocka, Marta

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe materiały pomocnicze do ćwiczeń 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynności kredytowe banku zagadnienia prawne 
author Narożny, Tomasz

Publication year: 2000 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego
author Nowak, Marian

Publication year: 2002 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka w warunkach kryzysu
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit scoring
author Matuszyk, Anna

Publication year: 2008 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie Debiuty 
red. naukowy Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 1999 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 1, Zeszyt 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy bankowości system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku marketing / 
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowanie w banku spółdzielczym
 

Publication year: 1997 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa /
author Miętki, Zygmunt

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / 
author Wiatr, Maciej S.

Publication year: 2008 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość podręcznik dla studentów 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka państwa
red. Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe Materiały pomocnicze do Materiały Dydaktyczne Nr 72 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim 
author Sołoma, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność kredytowa monetarnych instytucji
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oprocentowanie depozytów i kredytów a inwestycje
author Kulawik, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (40) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: