Podatek od czynności cywilnoprawnych praktyka i orzecznictwo 
author Chustecka, Krystyna

Publication year: 2010 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w prawie polskim
author Woźniak, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna /
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywileje bankowe w prawie polskim
author Janiak, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odwrócona hipoteka - zasady funkcjonowania i
author Kowalak, Tomasz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo cywilne : Krótki wykład prawa prywatnego / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu
author Ruchlicki, Przemysław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych
author Chustecka, Krystyna

Publication year: 2012 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szacowanie nieruchomości
red. Dydenko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ujemne umorzenie kredytu hipotecznego /
author Podgórska, Maria.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elektroniczna księga wieczysta
author Stefańska, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hipoteka, listy zastawne, obligacje hipoteczne /
Autor Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (37); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych
author Tertelis, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny : Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo prywatne międzynarodowe Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prawo o aktach stanu cywilnego Księgi wieczyste i hipoteka stan prawny na 20 stycznia 2010 roku / 
wprow. Ereciński, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2/2002 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negatywna selekcja na polskim rynku kredytów
author Bludnik, Izabela.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowo - hipoteczna wartość nieruchomości Doświadcz 
author Drewicz-Tułodziecka, Agnieszka

Publication year: 2001 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hipoteka kaucyjna
author Pisuliński, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie kredytów
author Jakubecki, Andrzej

Publication year: 1996 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrót prawny nieruchomościami
author Maziarz, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie
author Karasek, Iwona

Publication year: 2004 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne Krótki wykład prawa prywatnego 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon ryczałtu 2005
author Bartosiewicz, Adam

Publication year: 2005 Call number: [VI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieruchomość, kredyt, hipoteka
red. Główka, Gabriel

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: