Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe materiały pomocnicze do ćwiczeń 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i 
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe Materiały pomocnicze do Materiały Dydaktyczne Nr 72 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2000 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Master of Business Administration - kapitał dla
red. Pawlik, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywne zarządzanie płynnością finansową
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość /
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2011 Call number: [IV] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczny Bank /
 

Publication year: 1998 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczenia międzynarodowe
red. naukowa Marciniak-Neider, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [339.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami Materiały 
author Jachimowska-Jaskólska, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Underwriting banks at the municipal stock market /
author Shevtsova, Olena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty i gwarancje bankowe
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2007 Call number: [IV] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczenia międzynarodowe
red. naukowa Marciniak-Neider, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Bankowość Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowe gwarancje, poręczenia i awale
author Gromadzki, Leszek

Publication year: 1997 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie kredytów
author Jakubecki, Andrzej

Publication year: 1996 Call number: [336.77] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
red. Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość /
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Bankowość Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [IV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory umów i pism bankowych z orzecznictwem stosowanych na podstawie ustawy prawo bankowe i przepisów wykonawczych
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gwarancja bankowa Wprowadzenie Dr hab. Jolanta Glini 
author Zimmermann, Rafał

Publication year: 1999 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarancyjne sposoby zabezpieczeń bankowych
author Gromadzki, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [347.734] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji
author Osada, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: