Wartościowanie stanowisk pracy przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w służbie cywilnej w wybranych krajach
author Krowiarz, Ewa

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wynagradzania i wartościowania pracy
author Lenik, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania personelem
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowoczesne systemy wynagradzania kadry kierowniczej /
author Kościński, Marcin.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i wynagrodzeń w Polsce /
author Meller, Janusz.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik stosowania prawa pracy w firmie : Od założenia do likwidacji od przyjęcia do zwolnienia Od 
author Smoliński, Dariusz

Publication year: 2004 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu
red. naukowa Orechwa-Maliszewska, Elżbieta.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznes, prawo, etyka
red. naukowa Gasparski, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Premie pod ostrym ostrzałem
 

Series: Zarządzanie na świecie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2011 
author Kubacki, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w przedsiębiorstwach z
author Szybisty, Agnieszka

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac (konflikt i porozumienia) /
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 243 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki w praktyce
author Budziszewski, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wejście do strefy Euro a zróżnicowanie wynagrodzeń
author Bartosik, Krzysztof

Series: Studia Ekonomiczne nr 1-2 (LX-LXI) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
author Stolarski, Maciej

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja czynników wpływających na wysokość
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ płacy minimalnej na rozmiary zatrudnienia i
author Golnau, Wiesław.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Remuneration in Practice
author Sajkiewicz, Barbara

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (77)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku Materialy ko 
red. Niestrój, Roman

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie poradnik ze wzorami dokumentów 
author Wyroba, Anna

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Consultant's Guide to Hidden Profits
author Holtz, Herman

Publication year: 1992 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pro-Innowation Remuneration ILSS Research Proinnowacyjne wynagrodzenie w badaniach IPiSS 
author Sajkiewicz, Barbara

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (67)/09 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych 
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Jak nagradzać zespoły o niskim poziomie zaufania
author Merriman, Kimberly

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator
author Masiukiewicz, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo pracy zarys instytucji 
author Unterschütz, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [349.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń
author Jędrzejczak, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi
red. Makowski, Kazimierz

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: