Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet
author Frąckowiak-Sochańska, Monika

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kategoria pracy i terminy pochodne w perspektywie serwicyzacji i dematerializacji gospodarki /
author Rogoziński, Kazimierz.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problems of the Modern Economy An Introduction to the Major Current Issues of 
red. Phelps, Edmund S.

Publication year: 2010 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naturalne sposoby postępowania w gromadzie studium socjologicznego znaczenia praktyk życia 
author Sumner, William Graham

Publication year: 1995 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System wynagradzania i wartościowania pracy
author Lenik, Piotr

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie pracownikami wiedzy
author Davenport, Thomas H.

Publication year: 2007 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele i tendencje zmian stosunków pracy w gospodarce rynkowej /
author Januszek, Henryk.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Popyt na pracę w Polsce i w Unii Europejskiej
author Jarmołowicz, Wacław.

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania personelem
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne podstawy i uwarunkowania prowadzenia działalności zarobkowej w miejscu zamieszkania /
author Piotrowski, Mariusz.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form prawny poradnik dla instytucji szkoleniowych 
red. Sadowska-Snarska, Cecylia

Publication year: 2007 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna i etos pracy
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologia wartościowania pracy
author Piotrkowski, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (41) 2006 z.1/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki oddziałujące na postawę człowieka w środowisku pracy i jej pomiar
author Gros, Urszula

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rynku pracy na kształtowanie warunków pracy w przedsiębiorstwie /
author Olszewski, Jerzy.

Series: Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995 Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 243 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy wymiar pracy
author Bielewicz, Antoni

Series: Harvard Business Review Polska nr 7/8 (77/78) - lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność zawodowa Wielkopolan i jej uwarunkowania /
red. Suchocka, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników
author Macko, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Osobisty program efektywnej pracy /
author Gleeson, Kerry

Publication year: 1997 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na przekór stereotypom : tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie /  
author Semler, Ricardo

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozmowa dyscyplinarna
author Fowler, Alan

Publication year: 1999 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, T. 2 /
red. Marek, Stanisław.

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia
author Banasik, Przemysław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda pomiaru dyskryminacji płci w miejscu pracy
author Mietlewski, Zygmunt

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w
author Kiwak, Władysława

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną psychologiczne uwarunkowania 
author Bajcar, Beata

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza pojęcia jakości pracy
author Wawak, Sławomir

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji o socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży 
author Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Na przekór stereotypom tajemnica suksesu najbardziej niezwykłego 
author Semler, Ricardo

Publication year: 1998 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola pracy w rozwoju społeczno - gospodarczym
author Przedpełski, Mieczysław

Publication year: 1999 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy 
author Skowron-Mielnik, Beata

Publication year: 2001 Call number: [331.31] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić 
author Frost, Peter J.

Publication year: 2008 Call number: [331] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumentalna i autoteliczna wartość zadowolenia z
author Baran, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: