Rady pracownicze w systemie przedstawicielskim
author Doktór, Kazimierz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5 (76)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy /  
red. naukowy Hopej, Marian.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 94 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe
author Mead, Richard

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego
author Idaszewska, Daria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A.
author Czubasiewicz, Halina

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności i zarzadzania zasobami ludzkimi
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Zarządzanie jakością nr 1/2009 (15) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prospołeczne zmiany w administracji skarbowej
author Olszewska, Barbara

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania personelem
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje, przejęcia... wybrane aspekty integracji 
red. Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Human Resurces Menagement and Innovation in the Business Organization ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych /  
author Borkowska, Stanisława.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 2 (67) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój firmy poprzez doskonalenie ZZL (Sygnity SA) : studium przypadku
author Kołodziejczyk-Olczak, Izabela

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesny system HRM
author Fis-Zwoińska, Joanna

Series: Marketing w praktyce nr 7 (137) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zakresie rozumienia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w percepcji pracowników działów personalnych /
author Bartkowiak, Grażyna.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje zmian w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL
author Urbaniak, Bogusława

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie opinii personelu jako narzędzie zarzadzania zasobami ludzkimi
author Ziaja-Guzy, Renata

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (74-75)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena psychologiczna pracowników
author Hoffman, Edward

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2002 Call number: [P] [XI] [P] [p] [P] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (3); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim charakterystyka wybranych pojęć 
author Król, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena efektywności szkoleń /
Autor Bramley, Peter.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami Podstawowe procesy i 
author Morawski, Mieczysław

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
red. Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2002 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie różnorodnością jako element doskonalenia
author Syguła, Magdalena

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (72)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza współczesnych organizacji wybrane problemy zarządzania 
red. Jedynak, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 19/2010 /
red. naukowy Zając, Czesław

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia
author Fiech, Marta

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project Management Planning and Implementation
author Lientz, Bennet P.

Publication year: 1999 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce przeszczep managementu 
author Iszkowski, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: