Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej 
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu /
redaktor Olszak, Celina M.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu /
red. Olszak, Celina M.

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligentne systemy wspomagania decyzji /
redaktor Sroka, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka w zarządzaniu
red. Olszak, Celina M.

Publication year: 2003 Call number: [004] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych /
 

Publication year: 2008 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania /  
Autor. Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [004.78] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne biznesu informatyka dla zarządzania 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej /
redaktor Sroka, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania /  
author Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligent Decision Support Systems in Management Th 
author Sroka, Henryk

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informatyczne bankowości
red. Pańkowska, Małgorzata.

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu : praca zbiorowa /  
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro- i makroekonomicznym : praca zbiorowa /  
red. Sroka, Henryk.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys koncepcji nowej teorii organizacji i zarządzania dla przedsiębiorstw E-gospodarki
author Sroka, Henryk

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu
author Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wirtualna edukacja : Prace naukowe AE Katowice,  koncepcja i wybrane kierunki realizacji / 
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / 
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowane systemy informatyczne dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP 
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: