Images for Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza : Flejterski, Stanisław.

Languages: