Images for Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Deszczyński, Przemysław.

Languages: