Logowanie

Studenci oraz wykładowcy logują się do systemu bibliotecznego tak jak do Extranetu/Intranetu. Pozostali użytkownicy na podstawie danych ustalonych z Biblioteką. W razie kłopotów z zalogowaniem prosimy o kontakt.

Przedłużanie

Każdy użytkownik może prolongować termin zwrotu książki określoną ilość razy. Po wyczerpaniu limitu należy skontaktować się z Biblioteką. Nie można przedłużać terminu zwrotu książek zarezerwowanych przez innych czytelników.

Blokada konta

W przypadku informacji o zablokowaniu konta należy skontaktować się z Biblioteką. Przyczyną blokady mogą być zaległości płatnicze, wygaśnięcie terminu ważności konta lub przetrzymane materiały biblioteczne.

Propozycja zakupu

Czytelnicy mogą zgłaszać poprzez katalog propozycje zakupu nowych książek. Wszelkie propozycje będą rozpatrywane a poprzez zmiany ich statusu użytkownik może śledzić nasze poczynania w tym zakresie.

Komentarze

Umożliwiają przekazanie innym użytkownikom informacji na temat danej pozycji. Mogą mieć dowolny charakter, zarówno pozytywny jak i negatywny.

Languages: