Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka / Additionaly authors: Kraśnicka, Izabela.--Redaktor | Brodkowski, Lidia.--Autor | Czepek, Vita.--Autor | Dąbrowski, Łukasz Dawid.--Autor | Diallo, Boubacar Sidi.--Autor | Drabarz, Anna.--Autor | Garapich, Ksawery.--Autor | Gerecka-Żołyńska, Anna.--Autor | Grochalski, Stefan Marek.--Autor | Hryniewicka-Filipkowska, Wioleta.--Autor | Ingelevie-Citak, Milena.--Autor | Kalicka-Mikołajczyk, Adriana.--Autor | Karowicz-Bienias, Sylwia.--Autor | Kleczkowska, Agata.--Autor | Krzan, Bartłomiej.--Autor | Kubas, Sabina.--Autor | Kuźniak, Brygida.--Autor | Maksimowicz, Yana.--Autor | Makieła, Magdalena.--Autor | Markiewicz, Hanna.--Autor | Matusiak-Frącczak, Magdalena.--Autor | Menkes, Jerzy.--Autor | Oksztulski, Maciej.--Autor | Perkowski, Maciej.--Autor | Pietras-Eichberger, Marta.--Autor | Piotrowski, Maciej.--Autor | Polański, Przemysław.--Autor | Półtorak, Magdalena.--Autor | Rybicki, Rafał.--Autor | Sassi, Ben.--Autor | Soroczyński, Rafał.--Autor | Srogosz, Tomasz.--Autor | Stępień, Michał.--Autor | Tamasuniene, Rita.--Autor | Waszkiewicz, Arkadiusz.--Autor | Wilczyńska, Paulina.--Autor | Ziemblicki. Bartosz.--Autor | Ziemblicki, Mateusz.--Autor | Zoń, Wojciech.--Autor Series: Monografie Prawnicze Publisher: C.H.Beck, (Warszawa : ) , 2019 Physical description: XLVII, 518 stron ; 21 cm. ISBN:. Keywords: Prawo międzynarodowe | Dyplomacja | Unia Europejska | Prawa człowieka | Uchodźcy | UNESCO | Prawo karne międzynarodowe | Ekstradycja | Międzynarodowe prawo lotnicze
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
341 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
341 (Browse shelf) Available

Spis treści
Od Redaktora

Część I. Państwo w prawie międzynarodowym
Stefan Marek Grochalski - Rozdział I. Kategoria neutralności państw wobec współczesnych regulacji prawnych. Desuetudo czy rewaloryzacja?
Vita Czepek – Rozdział II. Podstawy i skutki prawne uznania Jerozolimy za stolicę Izraela przez Stany Zjednoczone
Agata Kleczkowska - Rozdział III. Status zbrojnych aktorów niepaństwowych w prawiemiędzynarodowym – uwagi wstępne
Rafał Soroczyński – Rozdział IV. Stanowisko społeczności międzynarodowej wobec aneksjiprzez Indie portugalskiego Estado da Índia
Bartosz Ziemblicki - Rozdział V. Status Sealandii w prawie międzynarodowym

Część II. Unia Europejska i inne organizacje międzynarodowe
Jerzy Menkes - Rozdział I. Stosunki UE – Japonia. Umowy i ich tworzenie (perspektywa europejska)
Adriana Kalicka-Mikołajczyk - Rozdział II. Czynne prawo legacji Unii Europejskiej
Magdalena Półtorak - Rozdział III. Korytarze humanitarne/PSPW jako bezpieczny kanał dostępu do UE. Abstrakcja czy mniejsze zło?
Yana Maksimowicz - Rozdział IV. Odstępstwa od wymogu posiadania wizy przy wjeździe obywateli Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białorusi
Sabina Kubas - Rozdział V. Zawieszenie uprawnień państwa członkowskiego w świetle postanowień statutowych organizacji międzynarodowych
Łukasz Dawid Dąbrowski – Rozdział VI. Zawiadomienie o naruszeniu wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych – uzupełnienie mechanizmów sądowych czy nieefektywne uregulowania soft law?
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska – Rozdział VII. Transgraniczny obiekt ochrony Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska w prawie i praktyce

Część III. Jednostka i prawa człowieka w prawie międzynarodowym
Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak - Rozdział I. Zaufanie jednostki do prawa międzynarodowego publicznego – garść uwag na przykładzie wybranych instytucji współczesnego prawa narodów
Tomasz Srogosz - Rozdział II. Prawo do (odpowiedniej) żywności w prawie międzynarodowym publicznym
Magdalena Matusiak-Frącczak - Rozdział III. Koszty procesu jako ograniczenie prawa do sądu: teoria a praktyka
Marta Pietras-Eichberger - Rozdział IV. Prawo do rozwoju w dobie globalizacji – od idei do nowego standardu w obszarze praw człowieka
Paulina Wilczyńska - Rozdział V. Status uchodźcy a inne formy ochrony międzynarodowej, europejskiej i krajowej
Rita Tamašunienė - Rozdział VI. Mniejszości narodowe na Litwie. Charakterystyka i problematyka definicji
Mateusz H. Ziemblicki - Rozdział VII. Działalność Straży Granicznej w zakresie zwalczania nielegalnej migracji
Sylwia Karowicz-Bienias, Maciej Oksztulski - Rozdział VIII. Prawo do nauki osób z autyzmem. Wymiar międzynarodowy i krajowy
Anna Drabarz - Rozdział IX. Algorytmy i równość. Jak sztuczna inteligencja wpływa na prawa człowieka
Hanna Markiewicz, Przemysław Polański - Rozdział X. Dostępność w świetle prawa międzynarodowego. Uwarunkowania rozwoju jednolitego rynku cyfrowego

Część IV. Międzynarodowe prawo karne i odpowiedzialność międzynarodowa
Bartłomiej Krzan - Rozdział I. Sędziowski wymiar kary ze stanowiska międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
Lidia Brodowski - Rozdział II. Mechanizm uproszczonej procedury ekstradycyjnej
Magdalena Makieła - Rozdział III. Wydanie osoby w ramach ekstradycji na podstawie złożonego zapewnienia (gwarancji) przez państwo wzywające
Boubacar Sidi Diallo – Rozdział IV. Pozycja państw afrykańskich wobec jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
Anna Gerecka-Żołyńska - Rozdział V. Realizacja dyrektywy wymiaru kary w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego

Część V. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne
Ksawery Garapich - Rozdział I. Odpłatne przenoszenie uprawnień dotyczących czasów operacji w portach lotniczych (slotów) w świetle prawa międzynarodowego
Maciej Piotrowski - Rozdział II. Zasada rejestracji obiektów kosmicznych w projekcie polskiego prawa kosmicznego na tle rozwiązań prawnomiędzynarodowych

Część VI. Prawo międzynarodowe – varia
Maciej Perkowski, Wojciech Zoń - Rozdział I. Umiędzynarodowienie sporu o model ochrony Puszczy Białowieskiej
Michał Stępień - Rozdział II. Immunitet misji dyplomatycznej w polskim porządku prawnym
Ben Sassi - Rozdział III. Skuteczność prawa międzynarodowego w porządku prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Arkadiusz Waszkiewicz - Rozdział IV. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w polskim prawie i praktyce jako uzupełniającego środka realizacji celów polityki zagranicznej
Rafał Rybicki - Rozdział V. Międzynarodowe prawo finansowe jako instrument globalizacji

Bibliografia na stronach XXI-XLVII.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: