Gospodarka i finanse we współczesnym świecie / Additionaly authors: Jarmołowicz, Wacław.--Red. | Janik, Bogna.--Red. Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, (Poznań : ) , 2018 Physical description: 396 s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Geografia ekonomiczna | Finanse | Rynek pracy | Wzrost gospodarczy | Rozwój społeczny | Pieniądz | Polityka monetarna | Budżet | Polityka fiskalna
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
338.22 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
338.22 (Browse shelf) Available

Spis treści

In memoriam (Józef Orczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Od redakcji (Elżbieta Turzyńska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Przedmowa (Wacław Jarmołowicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Część I. Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny
Rozważania Ferdynanda Zweiga o systemach ekonomicznych
(Barbara Danowska-Prokop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Równowaga neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego przy zmiennej
stopie wzrostu liczby pracujących (Monika Bolińska, Paweł Dykas) . . . . . . . . 31
Paradygmat otwartych innowacji w modelu innowacyjnego ekosystemu
biznesu międzynarodowego (Jan Rymarczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów
województwa świętokrzyskiego w latach 2002-2014 (Anna Kowalczyk) . . . . 63
Organizacje inteligentne w rozwoju gospodarki okresu transformacji
cyfrowej (Piotr Adamczewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Część II. Przemiany na rynku pracy
Wielkopolski rynek pracy i jego funkcjonowanie w latach 2010-2015
( Wacław Jarmołowicz , Łukasz Ziębakowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Przestrzenne uwarunkowania płac. Przypadek województwa łódzkiego
(Mariusz Nyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Czynniki ograniczające realizację popytu na pracę w przemyśle
włókienniczym w regionie łódzkim (Iwona Kukulak-Dolata) . . . . . . . . . . . . . 133
Czynniki determinujące zróżnicowanie stóp bezrobocia
w powiatach Polski Wschodniej (Monika Bolińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Konflikt płacowy i jego instytucjonalizacja w świetle teorii oraz praktyki
wybranych gospodarek narodowych (Wojciech Kowalski) . . . . . . . . . . . . . . . 165
Część III. Pieniądz i polityka monetarna
Możliwości wykorzystania znaków legitymacyjnych jako środka płatniczego
na gruncie polskiego prawa (Maciej Kowalczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Determinanty podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych
przez Narodowy Bank Polski (Tomasz Grabia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ekologiczne aspekty działalności banków w Polsce (Bogna Janik) . . . . . . . . 211
Wpływ kryzysu na internacjonalizację bankowości niemieckiej
(Ilona Romiszewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Oczekiwany czynnik dyskonta wyznaczony za pomocą
trapezoidalnych skierowanych liczb rozmytych
(Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, Krzysztof Piasecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kryptograficzna weryfikacja integralności danych w systemach
informatycznych i sieciach komputerowych (Janusz Stokłosa) . . . . . . . . . . . . 255
Część IV. Budżet i polityka fiskalna
Wyjaśnianie przyczynowe a wyjaśnianie funkcjonalno-genetyczne
w finansach (Jarosław Mielcarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Zagadnienia finansowe w założeniach Transatlantyckiego Partnerstwa
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Kazimierz Starzyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Polityka fiskalna a nierówności społeczne w kontekście programu
Rodzina 500 plus (Wiesława Ziółkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Wpływ handlu zagranicznego na dochody budżetu państwa z podatku
od towarów i usług (Tadeusz Juja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako dochód budżetu państwa
i instrument polityki fiskalnej w latach 2012-2017 (Jacek Połczyński) . . . . . . . 341
Rola podatków i opłat lokalnych w systemie zasilania finansowego gmin
(Agnieszka Krzemińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Usługi szkół jako zadanie własne samorządu gminnego w Polsce
(Emilia Denek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: