Zarządzanie instytucjami kredytowymi / Additionaly authors: Gospodarowicz, Andrzej.--Red. | Nosowski, Adam.--Red. Series: Finanse Edition statementWyd. 2. uaktual. Publisher: Wydawnictwo C. H. Beck, (Warszawa : ) , 2016 Physical description: 542 s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Instytucje kredytowe | Usługi finansowe | Ryzyko kredytowe | Nadzór korporacyjny
pol
List(s) this item appears in: Nadzór mikroostrożnościowy i zarządzanie instytucjami RF | Zarządzanie bankiem | Metody oceny zdolności kredytowej
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Notes Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
336.77 (Browse shelf) Currently in local use Depozyt 15/2019 2020-09-30
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
336.77 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
336.77 (Browse shelf) Available

Wprowadzenie
1. Podstawy funkcjonowania instytucji kredytowych
Magdalena Bywalec
1.1. Rola współczesnych instytucji kredytowych
1.2. Uwarunkowania działania instytucji kredytowych
Literatura uzupełniająca
2. Modele, strategie i metody zarządzania w instytucjach kredytowych
Adam Nosowski
2.1. Specyfika zarządzania instytucjami kredytowymi
2.2.
Modele biznesowe instytucji kredytowych
2.2.1.
Model biznesowy – definicje, uwarunkowania, konteksty
2.2.2.
Rodzaje modeli biznesowych w instytucjach kredytowych
2.2.3.
Czynniki zmian w bankowych modelach biznesowych
2.3. Zarządzanie strategiczne instytucjami kredytowymi
2.3.1. Zróżnicowanie strategii instytucji kredytowych
2.3.2. Proces zarządzania strategicznego w instytucjach kredytowych
2.4. Wybrane koncepcje i metody zarządzania instytucjami kredytowymi
2.4.1. Koncepcje i metody zarządzania – punkty widzenia
2.4.2. Zarządzanie wartością w instytucjach kredytowych
2.4.3. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w instytucjach
kredytowych
2.4.4. Zarządzanie innowacjami w instytucjach kredytowych
2.4.5. Zarządzanie zmianą i projektami w instytucjach kredytowych
Literatura uzupełniająca
3. Klienci instytucji kredytowych i tworzona dla nich wartość
3.1.
Klienci instytucji kredytowych i kryteria ich segmentacji
3.1.1. Potrzeby oraz decyzje konsumentów na rynku usług finansowych
Przemysław Stodulny
3.1.2.
Klient indywidualny i instytucjonalny
Mariola Willmann
3.1.3. Segmentacja klientów oraz wybór rynku docelowego
Mariola Willmann
3.2. Oferta instytucji kredytowych i działania marketingowe
3.2.1. Marketing usług finansowych (
Przemysław Stodulny
3.2.2. Kształtowanie oferty produktowej (
Mariola Willmann
3.2.3. Zarządzanie produktem bankowym (
Mariola Willmann
3.2.4. Bankowe kanały dystrybucji (
Mariola Willmann
3.2.5. Promocja i komunikacja z klientem (
Mariola Willmann
3.3. Klient w relacji z instytucją kredytową (
Przemysław Stodulny

3.3.1.
Podstawowe elementy marketingu relacji
3.3.2. Satysfakcja i lojalność klientów
3.3.3. Zarządzanie relacjami z klientami – koncepcja, zasady, narzędzia

Literatura uzupełniająca

4. Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych
4.1. Podstawy gospodarki finansowej instytucji kredytowych
4.1.1. Zarządzanie finansami (
Ewa Kulińska-Sadłocha
4.1.2. Podstawy prawne i struktura sprawozdawczości finansowej
Radosław Kałużny
4.1.3. Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej (
Radosław Kałużny
4.2. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach kredytowych
4.2.1. Rodzaje ryzyka bankowego i zarządzanie nim (
Katarzyna Kochaniak
4.2.2. Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem w rekomendacjach KNF
Aleksandra Jurkowska
Krzysztof Kil
4.3. Wybrane aspekty zarządzania finansami
4.3.1. Zarządzanie aktywami i pasywami (
Ewa Kulińska-Sadłocha
4.3.2. Zarządzanie kapitałem własnym (
Ewa Kulińska-Sadłocha
4.3.3. Kapitał wewnętrzny w procesie zarządzania ryzykiem
Katarzyna Kochaniak
4.3.4. Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara adekwatności
kapitałowej (
Aleksandra Jurkowska

4.3.5. Controlling w instytucji kredytowej (
Ewa Kulińska-Sadłocha

Literatura uzupełniająca
5. Organizacja instytucji kredytowych
5.1. Strukturyzacja biznesowa i organizacyjna instytucji kredytowych
5.1.1. Specyfika organizacji instytucji kredytowych (
Andrzej Gospodarowicz
5.1.2. Struktury i rozwiązania organizacyjne (
Adam Nosowski
5.2. Zarządzanie procesami w instytucjach kredytowych
5.2.1. Procesowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji kredytowych
Adam Nosowski
5.2.2. Outsourcing w praktyce bankowej (
Anna Korzeniowska
5.2.3. Zarządzanie jakością w praktyce bankowej (
Adam Nosowski
5.3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w instytucjach kredytowych

Justyna Zabawa
5.3.1. Uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim w instytucjach
kredytowych
5.3.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim
5.3.3. Ścieżki kariery i standardy zawodowe w bankowości

Literatura uzupełniająca

6. Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych
Dariusz Wawrzyniak
6.1.
Rola technologii informatycznych w instytucjach kredytowych
6.2. Strategie informatyczne instytucji kredytowych
6.2.1.
Perspektywa prawno-rekomendacyjna
6.2.2.
Perspektywa funkcjonalna
6.2.3.
Perspektywa implementacyjna
6.2.4. Perspektywa usługowa
6.2.5. Perspektywa ryzyka informatycznego
6.3.
Kierunki rozwoju technologii informatycznych w instytucjach kredytowych
Literatura uzupełniająca

7. Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych
7.1. Nadzór korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu w instytucjach
kredytowych
7.1.1.
Charakterystyka systemu nadzoru korporacyjnego w instytucjach
kredytowych w Polsce (
Katarzyna Kochaniak
7.1.2. Rola i odpowiedzialność rad nadzorczych, zarządów oraz walnych
zgromadzeń (
Katarzyna Kochaniak
7.1.3. Instytucje kredytowe jako organizacje społecznie odpowiedzialne
Aleksandra Jurkowska
Krzysztof Kil
7.2.
Mechanizmy kontrolne w instytucjach kredytowych
7.2.1. Uwarunkowania braku zgodności (
Aleksandra Jurkowska
Krzysztof Kil
7.2.2. Polityka zgodności w instytucjach kredytowych
Aleksandra Jurkowska

Krzysztof Kil
7.2.3. Kontrola i audyt wewnętrzny
Radosław Kałużny
Literatura uzupełniająca
Zakończenie
Bibliografia

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: