Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku /

Additionaly authors: Mazurek-Łopacińska, Krystyna--Redaktor Edition statementWydanie I. Publisher: PWN, (Warszawa : ) , 2016 Physical description: 604, [1] strona : ilustracje ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Badania marketingowe | Marketing | Informacja marketingowa | Dane marketingowe | Gromadzenie danych | Dane pierwotne | Metody badań marketingowych | Badania produktu | Badania cen | Dystrybucja | Lojalność klientów
pol
List(s) this item appears in: Badania marketingowe
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
11.0 (Browse shelf) Available

Spis treści

Mazurek-Łopacińska Krystyna: Wstęp

CZĘŚĆ I FORMUŁOWANIE CELÓW I ORGANIZACJA BADAŃ
1. Mazurek-Łopacińska Krystyna: Przedmiot i etapy badań marketingowych
1.1 Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych
1.2 Etapy procesu badania marketingowego

CZEŚĆ II INFORMACJA RYNKOWA – ŻRÓDŁA, FORMY I NOWE TENDENCJE GROMADZENIA
2. Mazurek-Łopacińska Krystyna: System informacji marketingowej i organizacja badań
2.1 System informacji marketingowej
2.2 Organizacja badań marketingowych
2.3 Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą
2.4 Strategiczne badania marketingowe

3. Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych
3.1 Muszyńska Władysława: Źródła, rodzaje i procedura gromadzenia danych marketingowych o charakterze wtórnym
3.2 Muszyńska Władysława: Podsystem wewnętrznej informacji marketingowej o charakterze wtórnym
3.3 Muszyńska Władysława: Podsystem marketingowej informacji o charakterze zewnętrznym – krajowej
3.4 Muszyńska Władysława: Podsystem informacji marketingowej zewnętrznej – zagranicznej
3.5 Sobocińska Magdalena: Tworzenie komputerowych baz danych
3.6 Muszyńska Władysława: Jakość danych wtórnych – korzyści i ograniczenia ich gromadzenia

4. Gromadzenie danych pierwotnych
4.1 Marak Janusz: Wykorzystanie metody ankietowej w badaniu zachowań pomiotów rynku
4.2 Marak Janusz: Badania oparte na panelach tradycyjnych
4.3 Marak Janusz, Światowy Grażyna, Sobocińska Magdalena: Metody jakościowe gromadzenia informacji o nabywcach
4.4 Światowy Grażyna: Pomiar zmiennych jakościowych
4.5 Marak Janusz: Eksperymenty

5. Sobocińska Magdalena: Badania marketingowe przez internet
5.1 Specyfika internetu, jego zastosowania i przesłanki rosnącej roli w badaniach marketingowych
5.2 Wykorzystanie internetu do gromadzenia danych o charakterze wtórnym
5.3 Panele internetowe jako kierunek rozwoju ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez internet
5.4 Prowadzenie badań jakościowych przez internet
5.5 Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań
5.6 Badania serwisów internetowych
5.7 Zalety i wady badań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem internetu

CZĘŚĆ III WYKORZYSTANIE BADAŃ W STRATEGICZNYM PLANOWANIU MARKETINGOWYM
6. Mazurek-Łopacińska Krystyna: Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa
6.1 Badanie czynników makrootoczenia
6.2 Badanie czynników mikrootoczenia
6.3 Analiza konkurencji
6.4 Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku

7. Mazurek-Łopacińska Krystyna: Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju
7.1 Analiza udziału w rynku
7.2 Udział w rynku jako podstawa określenia strategii przedsiębiorstwa
7.3 Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń

8. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych
8.1 Muszyńska Władysława: Podstawowe pojęcie: rynek, rynek docelowy, segmentacja, poziomy segmentacji
8.2 Muszyńska Władysława: Podstawy informacyjne i organizacja procesu segmentacji w przedsiębiorstwie
8.3 Muszyńska Władysława: Proces segmentacji – etapy, poziomy, rodzaje
8.4 Muszyńska Władysława: Warunki skutecznej i efektywnej segmentacji rynku
8.5 Czerska Iwona: Zastosowanie segmentacji – przykłady procedur

9. Badania produktu
9.1 Sojkin Bogdan: Przesłanki i istota badań marketingowych produktu
9.2 Sojkin Bogdan: Badania nowego produktu
9.3 Sojkin Bogdan, Iwankiewicz-Rak Barbara: Badania koncepcji nowego produktu czy usługi
9.4 Sojkin Bogdan: Badania prototypu/serii próbnej produktu
9.5 Sojkin Bogdan: Testowanie marketingowe produktu
9.6 Sojkin Bogdan: Badania istniejącego produktu i jego pozycji na rynku
9.7 Sojkin Bogdan: Badanie nazwy, opakowania i etykiety produktu
9.8 Sojkin Bogdan: Wybrane techniki neurobiologiczne w badaniach produktu i jego wyposażenia
9.9 Sojkin Bogdan: Wprowadzenie na rynek wody mineralnej Cechini Muszyna wraz jej wyposażeniem (butelka, etyka) i jej ewolucja rynkowa
9.10 Sojkin Bogdan: Eye Tracking w badaniu opakowań kosmetyków

10. Waniowski Paweł: Metody badania cen
10.1 Wtórne źródła informacji o cenach
10.2 Badania skłonności nabywców do zaakceptowania danej ceny i prawdopodobieństwa zakupu po danej cenie
10.3 Badanie relacji między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami
10.4 Analiza kosztów krańcowych
10.5 Badanie cen w zależności od fazy cyklu życia produktu
10.6 Badanie relacji między ceną a popytem
10.7 Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny

11. Badania systemu dystrybucji
11.1 Szczepankiewicz Władysław: Uwagi wstępne
11.2 Szczepankiewicz Władysław: Wybór rodzaju kanału dystrybucji
11.3 Szczepankiewicz Władysław: Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych
11.4 Szczepankiewicz Władysław, Iwankiewicz-Rak Barbara: Analiza i ocena poziomu obsługi konsumentów
11.5 Iwankiewicz-Rak Barbara: Badanie strat łańcuchów dostaw

12. Mazurek-Łopacińska Krystyna: Badania skuteczności systemu komunikacji
12.1 Podstawowe etapy badań nad reklamą
12.2 Rodzaje testów i innych metod stosowanych w badaniach nad reklamą
12.3 Badanie zasięgu reklamy
12.4 Metody oceny skuteczności reklamy
12.5 Metody pomiaru skuteczności promocji w internecie
12.6 Skuteczność reklamy internetowej w świetle badań
12.7 Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej
12.8 Pomiar efektów promocji sprzedaży

13. Badania satysfakcji i lojalności klientów
13.1 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Istota i podstawy pomiaru satysfakcji
13.2 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Program badania i pomiaru satysfakcji klientów
13.3 Iwankiewicz-Rak Barbara: Metoda Servqual w badaniu satysfakcji klientów
13.4 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Badania Mystery Shopping
13.5 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów
13.6 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Krajowe wskaźniki satysfakcji
13.7 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
13.8 Mazurek-Łopacińska Krystyna: Metody pomiaru lojalności konsumentów wobec marki

Bibliografia na stronach 595 - [605].

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: