Postępowanie administracyjne / Additionaly authors: Woś, Tadeusz--Autor--Redaktor | Knysiak-Sudyka, Hanna.--Autor | Golęba, Anna.--Autor | Kamiński, Marcin--Autor | Kiełkowski, Tadeusz.--Autor Edition statement3. wydanie, stan prawny na 1 czerwca 2017 r. Publisher: Wolters Kluwer, (Warszawa : ) , 2017 Physical description: 681 stron : 24 cm. ISBN:. Keywords: Postępowanie administracyjne | Prawo administracyjne procesowe | Postępowanie administracyjne jurysdykcyjne | Czynności procesowe
pol
List(s) this item appears in: Postępowanie administracyjne
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
04.A (Browse shelf) Available

Spis treści

Rozdział 1 Woś Tadeusz: Prawo administracyjne procesowe w systemie norm prawa administracyjnego.
Rozdział 2 Woś Tadeusz: System postępowań administracyjnych
Rozdział 3.1 Kiełkowski Tadeusz: Geneza i ewolucja przepisów o postępowaniu administracyjnym
Rozdział 3.2 Woś Tadeusz: Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego
Rozdział 3.3 Woś Tadeusz: Kategorie postępowań jurysdykcyjnych
Rozdział 4 Woś Tadeusz: Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne. Uwagi wprowadzające
Rozdział 5 Knysiak-Sudyka Hanna: Zasady postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego
Rozdział 6.1 Woś Tadeusz: Organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym
Rozdział 6.2 Knysiak-Sudyka Hanna: Właściwość organów i jej rodzaje
Rozdział 6.3 Knysiak-Sudyka Hanna: Pozytywne i negatywne przesłanki właściwości organu. Instytucja wyłączenia ze sprawy
Rozdział 6.4 Woś Tadeusz: Spory kompetencyjne i spory o własność oraz ich rozstrzyganie
Rozdział 6.5 Knysiak-Sudyka Hanna: Współkompetencja w współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym
Rozdział 7 Knysiak-Sudyka Hanna: Strona postępowania administracyjnego
Rozdział 8 Woś Tadeusz: Podmioty na prawach strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego
Rozdział 9 Kamiński Marcin: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym
Rozdział 10 Kamiński Marcin: Pisma w postępowaniu administracyjnym
Rozdział 11 Golęba Anna: Sposoby uzewnętrzniania treści czynności urzędowych
Rozdział 12 Golęba Anna: Czynności o charakterze zobowiązującym i sankcyjnym
Rozdział 13 Golęba Anna: Utrwalanie czynności procesowych
Rozdział 14 Knysiak-Sudyka Hanna: Jawność postępowania, czynności procesowych i akt sprawy administracyjnej
Rozdział 15 Golęba Anna: Terminy procesowe
Rozdział 16 Golęba Anna: Bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania
Rozdział 17 Knysiak-Sudyka Hanna: Faza wszczęcia postępowania
Rozdział 18 Knysiak-Sudyka Hanna: Faza rozpoznawcza postępowania
Rozdział 19 Knysiak-Sudyka Hanna: Postępowanie uproszczone
Rozdział 20 Knysiak-Sudyka Hanna: Przerwanie ciągłości postępowania administracyjnego
Rozdział 21 Kiełkowski Tadeusz: Mediacja
Rozdział 22 Kamiński M., Kiełkowski T.: Faza orzeczenia postępowania
Rozdział 23 Woś Tadeusz: Decyzja administracyjna
Rozdział 24 Woś Tadeusz: Postanowienie administracyjne
Rozdział 25 Knysiak-Sudyka Hanna: Ugoda administracyjna
Rozdział 26 Golęba Anna: Rektyfikacja orzeczeń administracyjnych
Rozdział 27 Kamiński Marcin: Milczące załatwienie sprawy
Rozdział 28 Kamiński Marcin: Teoretyczny i normatywny model weryfikacji orzeczeń administracyjnych
Rozdział 29 Golęba Anna: Odwołanie
Rozdział 30 Golęba Anna: Wniosek o ponowie rozpatrzenie sprawy
Rozdział 31 Golęba Anna: Zażalenie
Rozdział 32 Kamiński Marcin: Założenia podsystemu weryfikacji orzeczeń w nadzwyczajnych trybach postępowania
Rozdział 33 Kiełkowski Tadeusz: Wznowienie postępowania administracyjnego
Rozdział 34 Kamiński Marcin: Stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
Rozdział 35 Kiełkowski Tadeusz: Fakultatywne tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz „wywłaszczenia” prawa
Rozdział 36 Woś Tadeusz: Wygaśnięcie(modyfikacja) mocy obowiązującej decyzji w wyniku zmian normatywnych
Rozdział 37 Woś Tadeusz: Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
Rozdział 38 Woś Tadeusz: Obligatoryjne uchylenie decyzji w związku z niewykonaniem zlecenia
Rozdział 39 Woś Tadeusz: Wzruszalność(odwołalność) decyzji ostatecznych na szczególnych zasadach i w szczególnym trybie
Rozdział 40 Golęba Anna: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń
Rozdział 41 Knysiak-Sudyka Hanna: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

Bibliografia na stronach [649] - 657.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: