Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.0 (Browse shelf) Available

Spis treści
1 .Poetschke Helena: Istota systemu rachunkowości
2. Masztalerz Marek: Majątek jednostki gospodarczej oraz jego ujmowanie i prezentacja w rachunkowości
3. Kiedrowska Maria: Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej
4. Kowalczyk Magdalena, Szczepankiewicz Elżbieta: Konto księgowe jako podstawowe urządzenie ewidencjowania operacji gospodarczych
5. Kamela-Sowińska Aldona: Organizacja rachunkowości
6. Matuszak Łukasz, Różańska Ewa: Aktywa trwałe rzeczowe oraz niematerialne i prawne
7. Remlein Marzena: Aktywa inwestycyjne
8. Gut Piotr: Rozrachunki
9. Piechocka-Kałużna Agnieszka: Materiały i towary
10. Napiecek Remigiusz: Koszty i ich rozliczanie oraz produkty pracy
11. Czerny Małgorzata: Przychody i koszty ich uzyskania
12. Garstecki Dawid: Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
13. Cieślak Marek: Wynik finansowy - ustalenie i rozliczenie
14. Błażyńska Joanna: Kapitał (fundusz) własny
15. Macuda Małgorzata: Sprawozdawczość finansowa
16. Fliegner Wojciech: Komputerowe wspomaganie rachunkowości

Bibliografia na stronach [416] - 423.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: