"Odwrócona hipoteka" jako nowa usługa na rynku finansowym / Additionaly authors: Rutkowska-Tomaszewska, Edyta.--Red. | Meluch, Bolesław. | Wasylkowska-Michór, Magdalena. | Szafranek, Anna. | Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. | Dybał, Mariusz. | Góral, Lesław. | Pachuca-Smulska, Beata Janina. | Sieńko-Kowalska, Beata. | Malarewicz, Agnieszka. | Czaplicki, Paweł. | Jasińska, Maria. | Majkowski, Robert. | Koćwin, Julitta. | Imioł, Mateusz. | Paleczna, Aneta. | Wachnicka, Agnieszka. | Walczak, Michał. | Firlit, Jarosław. Series: Monografie Prawnicze Edition statementStan prawny na 31.10.2017 r. Publisher: Wydawnictwo C. H. Beck, (Warszawa :) , 2017 Physical description: XXXIII, [1], 262 s. : il. ; 21 cm. ISBN:; . Keywords: Pożyczki hipoteczne | Hipoteka odwrócona | Renta dożywotnia | Luka emerytalna | Odwrócony kredyt hipoteczny
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
347 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
347 (Browse shelf) Available

Spis treści
Część I. Odwrócona hipoteka na rynku usług finansowych – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Rozdział I. Odwrócona hipoteka – model kredytowy czy model sprzedażowy? Czy polski senior będzie mógł wzmocnić swój budżet? (Bolesław Meluch)
Rozdział II. Renta dożywotnia czy odwrócona hipoteka? Studium porównawcze (Magdalena Wasylkowska-Michór)
Wstęp
1. Zakres podmiotowy regulacji prawnych
1.1. Kredytobiorcy i świadczeniobiorcy
1.2. Kredytodawcy i świadczeniodawcy
2. Zabezpieczenie wierzytelności
3. Prawa i obowiązki stron umowy
3.1. Prawa i obowiązki kredytodawców i świadczeniodawców
3.2. Prawa i obowiązki świadczeniobiorców i kredytobiorców
4. Realizacja umowy
Podsumowanie
Rozdział III. Hipoteka odwrócona – wyzwania, zagrożenia, potencjał rynku (Robert Majkowski)
Rozdział IV. Odwrócony kredyt hipoteczny jako system wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania (Anna Szafranek)
Wstęp
1. Odwrócony kredyt hipoteczny – uwarunkowania prawne
2. Warunki mieszkaniowe a sytuacja materialna osób starszych
3. Model wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
Podsumowanie
Rozdział V. Equity release – ryzyko i jego determinanty (Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska)
Wstęp
1. Rozwój equity release – wybrane aspekty
2. Rodzaje ryzyka towarzyszące equity release
3. Determinanty ryzyka i zagrożenia funkcjonowania equity release
Podsumowanie
Rozdział VI. Luka emerytalna a odwrócona hipoteka (Mariusz Dybał)
Wstęp
1. Stopa zastąpienia
2. Luka emerytalna
3. Odwrócona hipoteka
Podsumowanie
Rozdział VII. Odwrócona hipoteka w opinii konsumentów (Julitta Koćwin)
Część II. Regulacja odwróconej hipoteki w Polsce i w wybranych krajach
Rozdział I. Odwrócony kredyt hipoteczny – postulaty de lege ferenda w oparciu o doświadczenia innych państw (Mateusz Imioł, Aneta Paleczna)
Wstęp
1. Stany Zjednoczone (Home Equity Conversion Mortgage)
2. Hiszpania (hipoteca reversa)
3. Holandia (Florius Verzilver Hypotheek)
Podsumowanie
Rozdział II. Model odwróconego kredytu hipotecznego (prêt viager hypothécaire) we Francji (Lesław Góral)
Wstęp
1. Cele i charakter odwróconej dożywotniej pożyczki hipotecznej
2. Definicja umowy dożywotniej pożyczki hipotecznej
3. Cechy charakterystyczne dla umowy dożywotniej pożyczki hipotecznej
4. Prawa i obowiązki pożyczkobiorcy dożywotniej pożyczki hipotecznej
5. Spłata i rozliczenie dożywotniej pożyczki hipotecznej
Podsumowanie
Rozdział III. Odwrócona hipoteka po amerykańsku. Kilka uwag na temat regulacji prawnej kredytu odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Beata Pachuca-Smulska)
Wstęp
1. Geneza odwróconej hipoteki Reverse Mortgage w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
2. Początki regulacji odwróconej hipoteki w USA
3. Regulacja i pojęcie odwróconej hipoteki
4. Rodzaje odwróconej hipoteki
5. Podstawowe ryzyka dla odwróconego kredytu hipotecznego
6. Ochrona klienta-konsumenta. Konsument i ryzyka wynikające z odwróconej hipoteki
7. Ochrona konsumenta na rynku kredytu odwróconej hipoteki. Przed czym należy chronić konsumenta?
8. Nieuczciwe i wprowadzające w błąd reklamy
9. Instytucja doradztwa w obszarze kredytu odwróconej hipoteki
10. Oszustwa godzące w konsumentów w obszarze odwróconego kredytu hipotecznego
11. Zmiany wprowadzone przez Reverse Mortgage Stabilization Act z 2013 r.
Podsumowanie
Rozdział IV. Instytucja odwróconej hipoteki w Hiszpanii i na Węgrzech (Beata Sieńko-Kowalska)
Wstęp – uwagi ogólne
1. Modele i schemat rozwoju europejskiego rynku odwróconej hipoteki
2. Doświadczenia Hiszpanii w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego
3. Odwrócona hipoteka na Węgrzech
4. Wnioski de lege lata i de lege ferenda
Rozdział V. Założenia i cele ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym a jej zastosowanie w praktyce (Agnieszka Wachnicka)
Rozdział VI. Znaczenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym dla regulacji usług equity release w prawie polskim (Michał Rafał Walczak)
Część III. Wybrane problemy szczegółowe z zakresu funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce
Rozdział I. Możliwość reklamowania usługi finansowej – hipoteki odwróconej (Agnieszka Malarewicz-Jakubów)
Rozdział II. Problematyka ustalenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu odwróconej hipoteki (Jarosław Firlit)
Rozdział III. Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy odwróconego kredytu hipotecznego jako przykład prywatnoprawnej ochrony klienta (Paweł Czaplicki)
Wstęp
1. Przedmiot i treść umowy odwróconego kredytu hipotecznego
2. Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy odwróconego kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę
3. Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy odwróconego kredytu hipotecznego przez bank
4. Upadłość banku jako przesłanka rozwiązania umowy odwróconego kredytu hipotecznego
5. Rozliczenie umowy odwróconego kredytu hipotecznego
Podsumowanie
Rozdział IV. Uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Case study – zasada pierwszeństwa regulacji ustawowej ksiąg wieczystych czy innych ustaw (Maria Jasińska)
Wstęp
1. Legitymacja czynna do występowania z wnioskiem
2. Wąskie rozumienie legitymacji
3. Szerokie rozumienie legitymacji
5. Żądanie pozwu

Bibliografia na stronach XIX-XXVII.

Streszczenia angielskie przy rozdziałach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: