Psychologia i poznanie / Additionaly authors: Materska, Maria.--Red. | Tyszka, Tadeusz.--Red. Edition statementWyd. 2 zm. Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN, (Warszawa :) , 1997 Physical description: 307, [1] s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Nauki kognitywne | Psychologia kognitywna | Teoria poznania | Procesy poznawcze | Umiejętności poznawcze
pol
List(s) this item appears in: Myślenie twórcze w organizacji
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
159.9 (Browse shelf) Not for loan

Wstęp — Maria Materska, Tadeusz Tyszka
Część I. ARCHITEKTURA UMYSŁU
Rozdział I. Metafora komputerowa w psychologii poznawczej — Kalina Domańska
1. Problem „czarnej skrzynki"
2. Źródła metafory komputerowej: Maszyna Turinga
3. Dojrzała postać metafory komputerowej
4. Pierwsze zastosowania metafory komputerowej w psychologii
5. Nauka poznawcza, czyli nauka o umyśle i komputerze
6. Ograniczenia metafory komputerowej
7. W poszukiwaniu alternatywy
Rozdział II. Schematy poznawcze — Krzysztof Najder
1. Wprowadzenie
2. Po co są schematy psychologii poznawczej?
3. Co to są schematy poznawcze?
4. Trzy najważniejsze teorie schematowe
5. Empiryczne potwierdzenie koncepcji schematowej
6. Zakończenie
Rozdział III. Rozwój reprezentacji — Katarzyna Stemplewska
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe jednostki reprezentacji i ich rozwój
3. Kompetencje poznawcze dzieci i dorosłych: rewizja tradycyjnych poglądów
4. Mechanizmy rozwoju
5. Podsumowanie
Część II. PROCESY POZNAWCZE 77
Rozdział IV. Uwaga w procesie przetwarzania informacji — Alina Kolańczyk
1. Wprowadzenie
2. Koncepcje uwagi selekcjonującej
3. Uwaga w automatycznym i kontrolowanym przetworzeniu informacji
4. Wymiar intensywności-ekstensywności uwagi
5. Czy istnieje wspólny mechanizm selektywności, intensywności i podzielności uwagi?
Rozdział V. Przestrzenne mechanizmy przetwarzania informacji — Andrzej Nowak
1. Czy mamy podstawy do przyjęcia tezy o przestrzennej naturze wyobrażeniowego
przetwarzania informacji
2. Zjawisko selektywnej interferencji
3. Koncepcja izomorfizmu funkcjonalnego — wyobrażenia funkcjonują podobnie
do obiektów świata realnego
4. Przetwarzanie przestrzenne i oparte na sądach — czynniki decydujące o wyborze
strategii
5. Trudność zadania powoduje przejście do strategii opartej na sądach
6. Różnica stylów poznawczych między ludźmi
7. Zakończenie
Rozdział VI. Wprowadzenie do teorii pamięci — Krzysztof Najder
1. Co to jest pamięć
2. Paradygmat magazynowy
3. Paradygmat poziomów przetwarzania
4. Paradygmat pamięci semantycznej
Rozdział VII. Kształtowanie się umiejętności poznawczych —Zdzisław Chlewiński
1. Wprowadzenie
2. Trening w nabywaniu umiejętności
3. Model kształtowania się umiejętności poznawczej
4. Wiedza deklaratywna — vs. — wiedza proceduralna
5. Transformacja wiedzy deklaratywnej w proceduralną
6. Podsumowanie
Rozdział VIII. Struktura operacji intelektualnych a twórczość — Edward Nęcka
1. Problem specyfiki myślenia twórczego
2. Struktura procesu twórczego myślenia
3. Rodzaje operacji intelektualnych a twórczość
4. Uwagi końcowe
Rozdział IX. Procesy spostrzegania — Andrzej Falkowski, Elżbieta Ścigała, Tomasz
Maruszewski
1. Podstawowe podejście do spostrzegania
2. Spostrzeganie obiektów zewnętrznych
3. Spostrzeganie stanów wewnętrznych na przykładzie spostrzegania emocji
Rozdział X. Myślenie — Edward Nęcka 224
1. Wprowadzenie .
2. Funkcje i rodzaje myślenia
3. Struktura myślenia
4. Czego nie wiemy o myśleniu?
Cześć III. OCENY I WYBORY
Rozdział XI. Psychologiczna i formalna analiza sądów oceniających
1. Wprowadzenie
2. Porównywanie jako mechanizm adaptacji — teoria Helsona
3. Porównywanie jako proces poznawczy
4. Propozycja formalnego modelu procesu oceniania
5. Zastosowanie modelu do analizy wyników badań nad ocenianiem
6. Podsumowanie
Rozdział XII. Percepcja i akceptacja ryzyka — Maryla Goszczyńska
1. Wprowadzenie
2. Jak ludzie pojmują ryzyko?
3. Jakościowe wymiary (aspekty) percepcji i ewaluacji ryzyka
4. Poszukiwanie reprezentacji ryzyka
5. Międzykulturowe badania nad percepcją ryzyka
6. Podsumowanie
Rozdział XIII. Podejmowanie decyzji — Tadeusz Tyszka
1. Wprowadzenie
2. Wybory wieloaspektowe
3. Wybory zawierające niepewność i ryzyko

Bibliogr. przy rozdz.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: