Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz /

Additionaly authors: Kaczmarek-Templin, Berenika.--Red. | Stec, Piotr.--Red. | Szostek, Dariusz.--Red. Series: Krótkie Komentarze Becka Publisher: Wydawnictwo C. H. Beck, (Warszawa :) , 2014 Physical description: LXXVII, 541 s. ; 22 cm. ISBN:. Keywords: Prawo konsumenckie | Prawo cywilne | Prawa konsumenta | Obowiązki przedsiębiorcy | Prawo odstąpienia od umowy | Kodeks cywilny
pol
List(s) this item appears in: Prawo konkurencji i konsumentów
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
347 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
347 (Browse shelf) Available

Wstęp

Część I. Wprowadzenie do dyrektywy 2011/83/UE o ochronie praw
konsumenta w Internecie

Część II. Implementacja dyrektywy 2011/83/UE

Część I. Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres ustawy
Art. 2. Słowniczek
Art. 3. Wyłączenia ustawowe
Art. 4. Wyłączenia
Art. 5. Świadczenie niezamówione
Art. 6. Zastosowanie przepisów
Art. 7. Nieważność zrzeczenia się praw

Rozdział 2. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy
zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Art. 8. Obowiązki informacyjne
Art. 9. Drobne umowy
Art. 10. Uzyskanie zgody na dodatkową płatność
Art. 11. Opłaty za połączenia z numerem przedsiębiorcy

Rozdział 3. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych
poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Art. 12. Obowiązki informacyjne przy umowach zawieranych
na odległość
Art. 13. Wzór pouczenia
Art. 14. Sposób udzielenia informacji
Art. 15. Potwierdzenie zawarcia umowy
Art. 16. Umowy o naprawę lub konserwację
Art. 17. Potwierdzenie obowiązku zapłaty
Art. 18. Płatność
Art. 19. Informacje konieczne przed zawarciem umowy
Art. 20. Obowiązki w przypadku zawierania umów przez telefon
Art. 21. Czas na potwierdzenie zawarcia umowy
Art. 22. Informacje - integralna część umowy
Art. 23. Nieobciążanie konsumenta kosztami
Art. 24. Ciężar dowodu
Art. 25. Odesłanie
Art. 26. Klauzula kolizyjna

Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy
Art. 27. Prawo odstąpienia od umowy
Art. 28. Rozpoczęcie biegu terminu
Art. 29. Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Art. 30. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy
Art. 31. Skutek odstąpienia od umowy
Art. 32. Zwrot płatności
Art. 33. Koszty dostarczenia
Art. 34. Zwrot rzeczy; odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
rzeczy
Art. 35. Zapłata za świadczenie do chwili odstąpienia od umowy
Art. 36. Brak obowiązku ponoszenia kosztów
Art. 37. Wygaśnięcie umów dodatkowych
Art. 38. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Rozdział 5. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na
odległość
Art. 39. Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych
na odległość
Art. 40. Prawo odstąpienia od umowy - umowy o usługi finansowe,
umowy ubezpieczenia
Art. 41. Niedopełnienie obowiązków - prawo odstąpienia od umowy
Art. 42. Termin wypowiedzenia
Art. 43. Wyłączenia

Rozdział 6. Przepisy zmieniające
Art. 44. Kodeks cywilny
Art. 45. Kodeks wykroczeń
Art. 46. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Art. 47. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
Art. 48. Prawo telekomunikacyjne
Art. 49. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym
Art. 50. Ustawa o środkach ochrony roślin

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 51. Przepisy przejściowe
Art. 52. Derogacja
Art. 53. Prawo prywatne międzynarodowe
Art. 54. Ustawa o kredycie konsumenckim
Art. 55 Wejście w życie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Część II. Kodeks cywilny - wyciąg.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

Art. 221.. Definicja konsumenta
Art. 3831. Koszty związane ze sposobem zapłaty
Art. 4541. Miejsce spełnienia świadczenia
Art. 4921. Odstąpienie od umowy
Art. 494. Obowiązki odstępującego
Art. 535. Pojęcie
Art. 5351. (uchylony)
Art. 536. Określenie ceny
Art. 537. Cena sztywna
Art. 538. Cena maksymalna
Art. 539. Cena minimalna
Art. 540. Cena wynikowa
Art. 541. Przedawnienie
Art. 542. (uchylony)
Art. 543. Wystawienie rzeczy
Art. 5431. Niezwłoczne wydanie rzeczy
Art. 544. Chwila wydania
Art. 545. Sposób wydania i odebrania
Art. 546. Wyjaśnienia; dokumentacja
Art. 5461. Obowiązek udzielenia informacji
Art. 547. Koszty
Art. 548. Przejście korzyści i ciężarów
Art. 549. Zwłoka ze specyfikacją
Art. 550. Wyłączność sprzedaży
Art. 551. Zwłoka z odebraniem
Art. 552. Zwłoka z zapłatą ceny
Art. 553. (uchylony)
Art. 554. Przedawnienie
Art. 555. Sprzedaż energii, praw
Art. 5551. (uchylony)
Art. 556. Wady rzeczy
Art. 5561. Wada fizyczna rzeczy
Art. 5562. Domniemanie istnienia wady
Art. 5563. Wady prawne
Art. 557. Zwolnienie od odpowiedzialności
Art. 558. Modyfikacja odpowiedzialności
Art. 559. Chwila powstania wad
Art. 560. Odstąpienie; obniżenie ceny
Art. 561. Wymiana; usunięcie wad
Art. 5611. Demontaż wadliwej rzeczy
Art. 5612. Dostarczenie, udostępnienie rzeczy
Art. 5613. Koszty wymiany lub naprawy
Art. 5614. Obowiązek przyjęcia rzeczy wadliwej
Art. 5615. Domniemanie uznania żądania
Art. 562. Rzeczy dostarczane częściami
Art. 563. Terminy reklamacyjne
Art. 564. Podstępne zatajenie wady
Art. 565. Ograniczone prawo odstąpienia
Art. 566. Szkoda
Art. 567. Obowiązki korzystającego z rękojmi
Art. 568. Terminy rękojmi za wady fizyczne
Art. 5681. Termin przydatności
Art. 569. (uchylony)
Art. 570-572. (uchylone)
Art. 5721. (uchylony)
Art. 573. Roszczenia osoby trzeciej
Art. 574. Szkoda
Art. 575. Zwrot ceny
Art. 5751. Zwolnienie od odpowiedzialności
Art. 576. Terminy rękojmi za wady prawne
Art. 5761. Odpowiedzialność poprzednich sprzedawców
Art. 5762. Przedawnienie
Art. 5763. Zakres odpowiedzialności
Art. 5764. Brak możliwości wyłączenia i ograniczenia
Art. 577. Pojęcie
Art. 5771. Oświadczenie gwarancyjne
Art. 5772. Dokument gwarancyjny
Art . 5773. Sprawdzenie zabezpieczeń
Art. 578. Zakres odpowiedzialności
Art. 579. Gwarancja a rękojmia
Art. 580. Obowiązki stron
Art. 581. Bieg terminu
Art. 6051. (uchylony)
Art. 6271. (uchylony)
Art. 6361. Odesłanie
Art. 637. (uchylony)
Art. 638. Odesłanie
Art. 770. Rękojmia
Art. 7701. (uchylony)

Indeks rzeczowy

Bibliogr. s. XXI-XXXIII. Indeks.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: