Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available

Spis treści
Buk H.: Słowo wstępne

Transformacja regulujących systemów finansowych
Boiko A., Koldovskyi A., Chernega K.: The Transformation of the Currency Regulation System in the Context of Financial Instability of the Economy
Chodnicka-Jaworska P.: Konkurencyjność agencji ratingowych
Savchenko T., Zakutniaia A. : Transparency of the Central Bank as an Inflation Targeting Pillar

Innowacyjność i zmiany w usługach finansowych
Zimkova E.: The Pros and Cons of Technological Innovations in Financial Services
Dolewka Z.: Wybrane innowacje w zarządzaniu finansami samorządowymi. Przegląd i ocena
Eisenbardt M.: Prosument jako innowator produktów i usług finansowych
Szewczyk Ł.: Skutki zmian w zakresie finansowania systemu gwarantowania depozytów dla sektora bankowego w Polsce
Włodarska-Zoła L.: Specyfika usług oferowanych w ramach private banking

Współczesne finanse
w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu
Badura-Mojza A.: Działania CSR wobec społeczności lokalnej wdrożone przez spółki z branży paliwowej – studium przypadku
Kokavcova D.: The Social Media Business Model
Krzysztofek A.: Strategia społecznej odpowiedzialności na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos S.A.
Swacha-Lech M.: Oczekiwania millenialsów w zakresie usług finansowych

Zmiany w finansach publicznych, prywatnych i osobistych
Budzik-Nowodzińska I.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej
Buk H.: Wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych w systemach motywowania pracowników
Celarek K.: Problematyka finansowania zadań samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej na przykładzie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa małopolskiego
Matras A.: Współzależność poziomu zadłużenia oprocentowanego z wybranymi miernikami rentowności na przykładzie grup kapitałowych branży chemicznej
Wojciechowski M.: Kierunki racjonalizacji gospodarki finansowej samorządu terytorialnego

Bibliografia przy rozdziałach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: