Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /

Additionaly authors: Gnela, Bogusława--redakcja Publisher: Wolters Kluwer, (Warszawa : ) , 2011 Physical description: 300 stron ; 22 cm. ISBN:. Keywords: Ubezpieczenia gospodarcze | Prawo ubezpieczeniowe | Umowa ubezpieczenia | Roszczenia ubezpieczeniowe | Gwarancje ubezpieczeniowe
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
347.764 (Browse shelf) Currently in local use 2020-04-15
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
347.764 (Browse shelf) Not for loan

Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Część I. Podmioty umowy ubezpieczenia
Bogusława Gnela, Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego
Bernadetta Fuchs, Monika Jagielska, Kolizyjnoprawna ochrona strony słabszej stosunku ubezpieczenia
Część II. Odpowiedzialność i roszczenia związane z naruszeniem umowy ubezpieczenia
Bartosz Kucharski, Odpowiedzialność ubezpieczyciela za niewykonanie umowy ubezpieczenia
Szymon Byczko, Roszczenia uprawnionego w przypadku nienależytego wykonania umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela
Część III. Wybrane zagadnienia niektórych umów ubezpieczenia
Aleksander Raczyński, Instytucja regresu nietypowego (szczególnego) na tle konstrukcji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Krzysztof Radel, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej na tle obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego
Kinga Michałowska, Znaczenie zgody ubezpieczonego w ubezpieczeniach na życie zawieranych na cudzy rachunek
Magdalena Szczepańska, Opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Część IV. Wybrane problemy działalnościubezpieczeniowej
Robert Stefanicki, Roszczenia odszkodowawcze przysługujące klientom z tytułu naruszenia reguł konkurencji przez ubezpieczycieli
Ryszard Szostak, Uwagi o charakterze prawnym gwarancji ubezpieczeniowej
Dariusz Fuchs, Przesłanki uznania sporu ubezpieczeniowego za sprawę gospodarczą w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Część V. Wpływ świadczeń wypłacanych przez Skarb Państwa na zasady ubezpieczeń gospodarczych
Marcin Orlicki, O zaliczaniu świadczeń wypłacanych ze środków publicznych na rzecz ofiar powodzi na poczet odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych
Piotr Kosior, Roszczenia Skarbu Państwa wobec sprawcy szkody z tytułu świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom Policji w związku z wypadkiem komunikacyjnym
Część VI. Zagadnienia pośrednictwa ubezpieczeniowego
Ewa Rott-Pietrzyk, Pośrednictwo jako element charakterystyczny niektórych umów oświadczenie usług
Jakub Pokrzywniak, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym –ocena i uwagi de lege ferenda w kontekście prac nad nowelizacją dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Bartosz Wojno, Przedmiotowy zakres definicji pośrednictwa ubezpieczeniowego
Zbigniew Długosz, Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek a czynności brokerskie
Część VII. Publicznoprawne zagadnienia ubezpieczeń gospodarczych
Monika Szaraniec, Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre –próba wyodrębnienia tych pojęć nagruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Aldona Piotrowska, Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń
Katarzyna Malinowska, Wdrażanie Solvency II –wpływ na umowę ubezpieczenia
Maciej Gnela, Umowa ubezpieczenia jako przedmiot zamówienia publicznego
Piotr Wiatrowski, Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: