The development challenges of Asia-Pacific countries / Additionaly authors: Drelich-Skulska, Bogusława.--Red. | Jankowiak, Anna.--Red. | Łopacińska, Karolina. --Red. Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 486 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław :) , 2017 Physical description: 278 s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Economic development | Special economic zones | China | Asia | Clusters | Kazakhstan | North Korea | Singapore | South Korea | Laos | Vietnam | East Asia and Pacific | Japanese yen | Smart cities
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
339.92 (Browse shelf) Available

CONTENTS / SPIS TREŚCI
Introduction / Wprowadzenie
Part 1. Forms of Asian Countries Economic Expansion in Implementation of the Development Policy Objectives
Jolanta Maroń, Kinga Szmigiel: Specjalne strefy ekonomiczne – szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej / Special eco-nomic Zones – opportunities and challenges for the development of China
Karolina Łopacińska:Chinese mergers and acquisitions on the European market in the chemical sector / Chińskie fuzje i przejęcia na rynku europejskim w sektorze chemicznym
Wojciech Hübner: Nowa rola Chin w świecie – jak ją zaakceptować? / The new role for China – how can we accept it
Paweł Pasierbiak:In the quest for dominance in East Asia: Evolution of economic position of Japan and China / W dążeniu do dominacji w Azji Wschodniej: ewolucja pozycji gospodarczej Japonii i Chin
Artur Klimek:Advanced business services in emerging Asian economies / Zaawansowane usługi biznesowe we wschodzących gospodarkach Azji
nna H. Jankowiak: Cluster-based development: A Chinese cluster policy / Rozwój oparty na klastrach: chińska polityka klastrowa
Andżelika Kuźnar: Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin / International trade in high-tech goods – the case of China
Krzysztof Falkowski: The resources-dependent competitive profile of Ka-zakhstan and its consequences for the country’s future development / Surowcowy profil konkurencyjny Kazachstanu i jego konsekwencje dla przyszłego rozwoju kraju
Sebastian Bobowski: Japanese micro, small and medium enterprises (MSMEs) in ASEAN / Japońskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) w ASEAN
Chris Weston: The DPRK: Just another Country? / KRLD: Czy to tylko zwykły kraj?
Part 2. Cooperation Processes between the Countries of Asia, Europe and the World
Katarzyna Żukrowska: China’s One Belt One Road Initiative as a support of EU’s European Neighborhood Policy / Chińska inicjatywa “Jeden Pas, Jedna Droga” jako wsparcie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa prowadzo-nej przez UE
Grzegorz Mazur:EU-ASEAN free trade agreement(s) – prospects and chal-lenges for inter-regional FTA / Umowy o wolnym handlu UE-ASEAN – perspektywy i wyzwania dla międzyregionalnych SWH
Wojciech Zysk, Marek Maciejewski: Umowa EUSFTA (UE – Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu / EUSFTA agreement (between the EU and Singapore). An opportunity for the development of Polish export
Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes: Azjatycki pivot od USA ku ...? / Asia’s pivot from the US towards…?
Elżbieta Majchrowska: EU-South Korea FTA as one of the new generation agreements – an overview of the effects of the agreement / UE-Korea Płd. FTA jako jedna z umów nowej generacji – krótki przegląd efektów poro-zumienia
Quang Phung Thanh, Nhat Linh Nguyen:Foreign direct investment from Vietnam to Laos in the context of integration / Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Wietnamu do Laosu w kontekście integracji
Magdalena Broszkiewicz:Sudden stops in portfolio investment flows to East Asia and Pacific Region. An evidence from Indonesia and Singapore / Zjawisko nagłego zatrzymania napływu kapitału portfelowego do krajów Azji Wschodniej i Pacyfiku na przykładzie Indonezji i Singapuru
Part 3. Trends and Strategies of Development in the Asian Region
Tomasz Bieliński, Magdalena Markiewicz, Magdalena Mosionek-Schweda: Do government interventions affect China’s stock market? Case study – analysis of the asset bubble in 2015–2016 / Wpływ działań rządu na chiński rynek giełdowy – studium przypadku wydarzeń z lat 2015–2016
Iwona Pawlas: South Korea in the global economy in post-crisis period – an attempt of evaluation / Korea Południowa w gospodarce globalnej w okresie pokryzysowym – próba oceny
Katarzyna Czech: The profitability of Japanese yen carry trades / Zyskow-ność strategii carry trade opartych na jenie japońskim
Katarzyna Kita, Karolina Pawlak: Changes in the consumption of agri-food products and food self-sufficiency in China / Zmiany w konsumpcji i stopniu samowystarczalności żywnościowej Chin
Magdalena Rybicka:Czy Azja ma szanse zostać liderem w budowie inteli-gentnych miast? / Can Asia have a chance to become a leader in building smart cities

Bibliogr. przy art.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: