Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
21.0 (Browse shelf) Available

Spis treści
Piotrowski M.: Status prawny statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia
Brodowski L.: Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych dla żeglugi powietrznej
Markiewicz T. M.: Wojskowe aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej
Kubas S.: Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego
Kunert–Diallo A.: Kontrola tożsamości w przewozie lotniczym
Garapich K.: Prawnomiędzynarodwe zagadnienia korzystania przez bezzałogowe statki powietrzne z przestrzeni powietrznej
Fellner R.: Bezzałogowe statki powietrzne w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej
Letun–Łątka M.: Zarządzanie portem lotniczym w aspekcie procedur antyhałasowych
Mróz P.: Uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali
Polkowska M.: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jako platforma dla współpracy państw w zakresie wykorzystania kosmosu
Tepper E.: Global Space Governance: The Crisis and the Search for Innovative Governance Models
Łukaszuk L., Łukaszuk M. J.: Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne a relacje: człowiek–technika–prawo (wybrane zagadnienia)
Fellner A., Chruzik K., Mańka A.: Międzynarodowa metoda PBN niezbędnym elementem ochrony środowiska w transporcie lotniczym
Konieczna R.: Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu
Balcerzak T.: Możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji turystyki kosmicznej
Głosy w dyskusji
Loga–Sowiński K.: Podejście komercyjnych firm odszkodowawczych do praw pasażerów lotniczych
Stus M.: Pasażer na cenzurowanym. Nadużycia przy rezerwacji oraz wykorzystywaniu biletów lotniczych i ich skutki prawne
Mączka Z.: Wyposażenie współczesnego samolotu komunikacji lokalnej w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego
Kaczyńska A.: Czy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązki związane z systemem zgłaszania zdarzeń lotniczych?

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: