Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /

Additionaly authors: Łada, Monika--Red. nauk. | Buk, Halina.--Red. nauk. Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, . nr 299 2083-8611 Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (Katowice :) , 2016 Physical description: 347 s. : il. ; 24 cm. Keywords: Przedsiębiorstwa | Zarządzanie ryzykiem | Zarządzanie | Instrumenty finansowe | Ustawa o rachunkowości | Ryzyko | Sektor energetyczny | Sprawozdawczość zarządcza | Wartość godziwa | Wartość firmy | Sektor bankowy | Projekty międzyorganizacyjne | Jednostka samorządu terytorialnego | E-faktury | Obrót gospodarczy | Szczupła rachunkowość | Etnografia | Metoda badawcza | Rachunkowość zarządcza | Dojrzałość procesowa | Przychody | Analiza wskaźnikowa | Sytuacja majątkowo-finansowa | Jednostka gospodarcza | Upadłość likwidacyjna | Sprawozdawczość finansowa | Unia Europejska | Sektor uzdrowiskowy | Wartość dla klienta | Budżet zadaniowy | Kontrola zarządcza | Jednostki samorządu terytorialnego | Niewypłacalność | Płynność finansowa | Prawo restrukturyzacyjne | Zdolność absorpcyjna | Zarządzanie projektami | Transformacja przedsiębiorstw | Big Data | Społeczna odpowiedzialność biznesu | MŚP | Raportowanie zintegrowane | Narzędzia rachunkowości | Relacje inwestorskie | Innowacyjność | Przedsiębiorstwo informatyczne | Raport roczny | Branża chemiczna | System zarządzania | Alianse | Lotnisko | Motywowanie finansowe | Zespół sprzedażowy | Sprzedawca | Współpraca międzyorganizacyjna | Telekomunikacja mobilna | Nadzór międzyorganizacyjny | Łańcuch dostaw | Fundusze inwestycyjne | Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie | Controlling projektów | Działalność budowlana | System zarządzania wiedzą
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.0 (Browse shelf) Available

Spis treści
Barczyk K.: Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości w 2015 roku
Bąk S.: Charakterystyka ryzyka i sposobów zarządzania nim w sektorze energetycznym – wyniki i badania sprawozdań zarządów z działalności polskich przedsiębiorstw
Białas M.: Wpływ wartości godziwej na wycenę „wartości i firmy” na przykładzie transakcji przejęcia w sektorze bankowym
Bochenek M.: Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – wyniki badań pilotażowych
Burchart R.: E–faktury w polskim obrocie gospodarczym. Korzyści i bariery
Burkat H.: Implementacja szczupłej rachunkowości – metaanaliza badań
Burnet–Wyrwa W.: Etnografia jako metoda badawcza w rachunkowości zarządczej
Fliegner W.: Usprawnianie procesów rachunkowości jako składowa dojrzałości procesowej organizacji
Garstka M.: Zagrożenia zróżnicowanego podejścia jednostek do ujęcia przychodów
Gawron K.: Ograniczenia wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji majątkowo–finansowej jednostki gospodarczej w stanie upadłości likwidacyjnej
Ignatowski R.: Standaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowej – krytyczna ocena
Kabalska A., Kozarkiewicz A.: Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce
Kołodziej–Hajdo M.: Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
Konat–Staniek M., Piątek E.: Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego
Kozarkiewicz A.: Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektami
Kozarkiewicz A., Paterek P.: Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa – uwarunkowania, proces i efekty
Łada M.: Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości
Marcinkowska E., Sawicka J., Stronczek A.: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP
Michalczuk G.: Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich
Mierzwińska L.: Innowacyjność małego przedsiębiorstwa informatycznego – studium przypadku
Nóżka A.: Raport roczny jako źródło informacji o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (na przykładzie spółek branży chemicznej)
Orchel–Szeląg A.: Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza – odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania
Pabisek M.: Alianse jako odpowiedź na zmianę uwarunkowań zarządzania współczesnymi lotniskami
Pec M., Tereszko W.: Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie(sprzedawca) uwikłani w tę samą misję , czyli niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego
Polak J.: Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej
Surowiec A.: Mechanizmy nadzoru międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw
Urbański S., Wrzecionek A.: Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
Węgrzynek M.: Informatyczne wspomaganie controllingu projektów w działalności budowlanej
Wójcik P.: Modele dojrzałości systemów zarządzania wiedzą – adaptacja do uwarunkowań organizacji zorientowanych projektowo

Bibliogr. przy rozdz.

Streszcz. w j. ang.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: