Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
18.D (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
18.D (Browse shelf) Available
Library shelf Chorzów End browsing shelves
Wstecz Dalej

Spis treści
Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA
Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo antyterrorystyczne
El Ghmari M.: Znaczenie czynnika kulturowego w bezpieczeństwie międzynarodowym
Lasota–Jądrzak A.: Bezpieczeństwo narodowe jako zasadniczy element polityki funkcjonowania państwa
Piasecka P.: Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń asymetrycznych – wyzwania i rekomendacje
Ziółkowska A.: Cyberinwigilacja jako narzędzie do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu
Serafin T.: Pomiar skuteczności i efektywności w projektach prewencji zagrożeń
Żuber M., Mańkowska–Żuk M.: Rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
Krampichowski A.: Dywersyfikacja dostaw węglowodorów do Polski z wykorzystaniem gdańskiego naftoportu i świnoujskiego terminala LNG w kontekście zagrożeń terrorystycznych
Warsza P. J.: Bliski Wschód jako „mekka” fundamentalizmu? Islam – źródło czy narzędzie radykalizacji?
CZĘŚĆ DRUGA
Edukacja antyterrorystyczna:
konieczność i obowiązek naszych czasów
Maniszewska K.: Edukacja antyterrorystyczna. Grupy odbiorców
Dąbrowska K.: Wymiar wychowawczy edukacji antyterrorystycznej
Isakiewicz M.: Internauci w obliczu zagrożenia – konieczność edukacji
Burghardt Z.: Drama w programach profilaktycznych w pracy z młodzieżą
Maćkowski W.: Kanały komunikacji w planowaniu kampanii profilaktycznych w dziedzinie bezpieczeństwa antyterrorystycznego
Górak–Sosnowska K.: Kłopoty z deradykalizacją
Hassan S. E.: Świadomość społeczna jako element systemu przeciwdziałania terroryzmowi
Liedel K.: Programy badawczo-edukacyjne jako narzędzie w systemie przeciwdziałania terroryzmowi
Zięba A.: Radykalizacja kobiet do terroryzmu
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i fotografii
Noty biograficzne autorów

Bibliografia na stronach 219 - 234.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: