Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
18.D (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
18.D (Browse shelf) Available

Spis treści
Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA
Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo antyterrorystyczne
El Ghmari M.: Znaczenie czynnika kulturowego w bezpieczeństwie międzynarodowym
Lasota–Jądrzak A.: Bezpieczeństwo narodowe jako zasadniczy element polityki funkcjonowania państwa
Piasecka P.: Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń asymetrycznych – wyzwania i rekomendacje
Ziółkowska A.: Cyberinwigilacja jako narzędzie do zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu
Serafin T.: Pomiar skuteczności i efektywności w projektach prewencji zagrożeń
Żuber M., Mańkowska–Żuk M.: Rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym
Krampichowski A.: Dywersyfikacja dostaw węglowodorów do Polski z wykorzystaniem gdańskiego naftoportu i świnoujskiego terminala LNG w kontekście zagrożeń terrorystycznych
Warsza P. J.: Bliski Wschód jako „mekka” fundamentalizmu? Islam – źródło czy narzędzie radykalizacji?
CZĘŚĆ DRUGA
Edukacja antyterrorystyczna:
konieczność i obowiązek naszych czasów
Maniszewska K.: Edukacja antyterrorystyczna. Grupy odbiorców
Dąbrowska K.: Wymiar wychowawczy edukacji antyterrorystycznej
Isakiewicz M.: Internauci w obliczu zagrożenia – konieczność edukacji
Burghardt Z.: Drama w programach profilaktycznych w pracy z młodzieżą
Maćkowski W.: Kanały komunikacji w planowaniu kampanii profilaktycznych w dziedzinie bezpieczeństwa antyterrorystycznego
Górak–Sosnowska K.: Kłopoty z deradykalizacją
Hassan S. E.: Świadomość społeczna jako element systemu przeciwdziałania terroryzmowi
Liedel K.: Programy badawczo-edukacyjne jako narzędzie w systemie przeciwdziałania terroryzmowi
Zięba A.: Radykalizacja kobiet do terroryzmu
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i fotografii
Noty biograficzne autorów

Bibliografia na stronach 219 - 234.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: