Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.B (Browse shelf) Currently in local use 2019-02-09
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.B (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
15.B (Browse shelf) Available

Spis treści
Wprowadzenie do polskiego wydania
Słowo wstępne ministra środowiska Republiki Federalnej Niemiec Sigmara Gabriela
Słowo wstępne prof. dr. Maximiliana Gege
Słowo wstępne redaktora książki
Rozdział I. Seidler Ch.: Podstawy nauk o środowisku
Rozdział II. Zrównoważony rozwój
Moller L.: Zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym Brauweiler J.: Zrównoważony rozwój na szczeblu przedsiębiorstw
Rozdział III. Brauweiler J.: Znaczenie interesariuszy strategicznych
Rozdział IV. Podstawy i etapy wdrażania polityki ekologicznej
Moller L.: Polityka ochrony środowiska i ekonomia środowiska – podstawy
Moller L.: Międzynarodowa polityka ochrony środowiska
Moller L.: Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej
Moller L., Kammerschen B.-D.: Polityka ochrony środowiska w Niemczech
Rozdział V. Prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy
Sommer P., Delakowitz B.: Znaczenie prawa ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy dla przedsiębiorstw
Schieb N.: Prawo ochrony środowiska na przykładzie wymogów ochrony przed imisjami w Saksonii
Quoden J.: Prawo ochrony środowiska na przykładzie opakowań
Rozdział VI. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 i EMAS
Brauweiler J.: Rodzaje i zastosowanie koncepcji zarządzania środowiskiem
Brauweiler J., Sommer P.: Niestandardowe metody zarządzania środowiskowego
Rozdział VII. Sommer P.: Instrumenty wspomagające zarządzanie środowiskiem
Rozdział VIII. Sommer P., Brauweiler J.: Ochrona środowiska w przedsiębiorstwach
Rozdział IX. Gerstlberger W., Will M.: Rola innowacji ekologicznych
Rozdział X. Wybrane aspekty technik ochrony środowiska
Wprowadzenie
Riesner W., Sommer A.: Energia
Franzle S., Sommer A.: Emisje zanieczyszczeń gazowych
Kayser G., Sommer A.: Woda i ścieki
Orth H.: Metody ponownego wykorzystania wody
Kayser G., Sommer A.: Odpady
Rozdział XI. Alternatywne metody wytwarzania i wykorzystania energii
Reichel M., Czambor F.: Odnawialne źródła energii
Renner O.: Energia słoneczna – podstawowe zagadnienia
Kuhl L.: Wytwarzanie energii słonecznej – fotowoltaika
Kuhl L.: Wykorzystanie energii geotermalnej
Kuhl L.: Energia wiatru
Thurmer K., Kohout Ch.: Zdecentralizowane systemy zaopatrzenia w energię za pomocą małych elektrowni wodnych
Brake Ch.: Energooszczędne budownictwo – uwarunkowania i rezultaty współpracy w sieci
Rozdział XII. Wybrane przykłady z nauk o systemach ochrony środowiska oraz biotechnologii
Zerbe S., Hampicke U., Ott K.: Interdyscyplinarne aspekty renaturalizacji ekosystemów
Kramer M., Meyer M.: Podstawy energetycznego wykorzystania biomasy
Hofrichter M.: Nowoczesna biotechnologia na przykładzie zastosowania grzybów
Rozdział XIII. Studia przypadków
Moller L.: Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Brauweiler J.: Analiza interesariuszy
Meyer S.: Handel uprawnieniami do emisji
Moller L.: Efekty współpracy w zakresie ochrony środowiska
Moller L.: Współpraca oraz innowacje w zakresie ochrony środowiska
Sommer P.: Prawo ochrony środowiska – obowiązki przedsiębiorstwa na przykładzie browaru
Sommer P.: Wydanie pozwolenia w związku z prawem o ochronie przed imisjami
Brauweiler J.: Współpraca w zarządzaniu środowiskiem
Sommer P.: Zastosowanie instrumentów zarządzania środowiskiem
Moller L.: Możliwości oszczędzania energii i redukcji kosztów w przedsiębiorstwie
Sommer P.: Organizowanie dużych imprez masowych w sposób przyjazny dla środowiska
Kahl K.: Marketing ekologiczny
Kramer M., Meyer M.: Zrównoważona produkcja energii: energetyczne wykorzystanie łąk górskich
Wykaz autorów
Indeks

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: