Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : nowe produkty, innowacje, projekty : metody ilościowe i technologie informacyjne /

Additionaly authors: Hysa, Beata--Red. nauk. | Owczarek, Tomasz.--Red. nauk. Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, . z. 96 1641-3466; Publisher: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (Gliwice :) , 2016 Physical description: 556, [1] s. : il. ; 24 cm. Keywords: Odnawialne źródła energii | Ryzyko finansowe | Zarządzanie ryzykiem | Otwarte innowacje | Produkt | Innowacje | Projekty | Metody ilościowe | Technologie informacyjne | Zarządzanie procesem | Zarządzanie innowacjami | Rolnictwo | Marketing | Przemysł spożywczy | Crowdsourcing | Cyberprzestrzeń | Zachowania pracowników | Zarządzanie projektami | Metoda agile | Technologia | Znaki towarowe | Zarządzanie własnością intelektualną | MŚP | Rozwój inteligentny | Energia elektryczna | Potencjał społeczny | Współpraca przedsiębiorstw | Interesariusze | Jakość | Metoda ekspercko-informatyczna | Metoda AHP | Systemy informatyczne | Ocena jakości | Usługi hotelarskie | Inwestycje drogowe | Sukces | Aktywność sejsmiczna | Funkcja Holdera | Strategie inwestycyjne | Górnictwo węglowe | Portfel optymalny | Portfel inwestycyjny | Strategia inwestycyjna | Spółki wzrostowe | Systemy zdrowotne | Interesariusze | Metoda TOPSIS | Giełda | Kaskadowy model celowy | PWm | Price Waterfall model | Strategia cenowa | Głosowanie elektroniczne | Analityczny proces hierarchiczny | AHP | Przedsiębiorstwo górnicze | Strategie morfingu obiektów | Grafika komputerowa | Pasmowe kompresory dynamiki | Sieć neuronowa | Rozpoznawanie pisma | Sieci bezprzewodowe | Efektywność | Zakłady pracy chronionej | DEA | System EU ETS | Przedsiębiorstwo energetyczne | Modele przełącznikowe Markowa | Wizualizacja danych | Organizacja gospodarcza | Nauki o zarządzaniu | Potencjał | Pracownik naukowy | Mapa ryzyka | Ocena ryzyka
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.A (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Wstęp
Część 1. Nowe produkty, innowacje, projekty
Bębenek P.: Zarządzanie procesami i innowacjami w rolnictwie
Brzozowska A., Kielesińska A.: Kierowanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych polskiego sektora przemysłu spożywczego
Caputa W.: Bariery w wykorzystaniu crowdsourcingu na potrzeby budowania kapitału klienta
Gach D.: Wpływ cyberprzestrzeni na proinnowacyjne postawy i zachowania pracownicze
Kaczorowska A., Motyka S., Słoniec J.: Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji
Knauff M.: Symetryczne a niesymetryczne przenikanie technologii w teorii i w świetle badań empirycznych
Konopka M.: Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw
Liebert F., Trzeciak M.: Bariery realizowania projektów rozwoju nowych produktów w MŚP – część teoretyczna
Łapuńska I., Pisz I.: Systemowy wymiar inżynierii zarządzania procesami, projektami i innowacjami
Michalak A.: Inteligenta specjalizacja jako koncepcja wdrażania polityki inteligentnego rozwoju
Mularczyk A.: Analiza wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce
Pachura A.: W poszukiwaniu właściwości potencjału społecznego w otwartej innowacji. Wybrane aspekty teoriopoznawcze
Rydarowska–Kurzbauer J.: Uwarunkowania innowacyjności wybranych krajów Europy Środkowo–Wschodniej
Skurzyńska–Sikora U.: Współpraca zewnętrzna przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności a efektywność ich działania
Szymura M.: Innowacje w relacjach z otoczeniem – ochrona prawa innowacji
Ścigała M.: Innowacyjność jako cecha organizacji – systematyzacja i konceptualizacja
Trzeciak M., Liebert F.: Interesariusze projektu jako kluczowy czynnik sukcesu
Zieliński G.: Percepcja jakości projektów usługowych
Część 2. Metody ilościowe i technologie informacyjne
Czupryna–Nowak A.: Metoda ekspercko–matematyczna w procesie badań ekspertów
Czupryna–Nowak A.: Wybór systemu informatycznego metodą AHP
Gaspars–Wieloch H.: Rozdział zasobów w warunkach całkowitej niepewności – przypadek asymetrycznych wypłat
Gawrońska D.: Ocena jakości usług hotelarskich
Gawrońska D.: Wielokryterialny model wyboru inwestycji drogowej
Kapczyński A.: Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami implementacji biometrycznych systemów uwierzytelniających
Kosiń P.: Wybrane koncepcje zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa działającego w sieci
Łopusiński D., Łopusiński M., Jóźwiak I. J.: Strategia prowadzenie robót górniczych w celu ograniczenia aktywności sejsmicznej pola eksploatacyjnego
Łopusiński D., Łopusiński M., Jóźwiak I. J.: Metody rozpoznawania stanu aktywności sejsmicznej górotworu i strategia oceny tego zagrożenia
Mastalerz–Kodzis A., Pośpiech E.: Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Holdera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych
Michalak A.: Ryzyko finansowe w polskim i światowym górnictwie węgla kamiennego
Miśkiewicz–Nawrocka M., Zeug–Żebro K.: Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Musioł M., Jóźwiak I. J., Żabski Ł.: Strategia projektowania elementów konstrukcyjnych obiektu z użyciem optymalizacji topologicznej
Nawrocki T. L., Miśkiewicz–Nawrocka M.: Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek wzrostowych
Nieszporska S.: Rola miernika sprawności systemów zdrowotnych w kreowaniu celów zarządzania sektorem
Pisz I., Łapuńka I., Chwastyk A.: Podejście do analizy zaangażowania interesariuszy w projekcie wykorzystujące skierowane liczby rozmyte
Pośpiech E., Mastalerz–Kodzis A.: Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
Senczyna K.: Kaskadowy model cenowy – Price Waterfall model (PWm) narzędziem wspomagającym tworzenie strategii cenowej przedsiębiorstwa
Sobota M.: Wybrane aspekty głosowania elektronicznego
Sojda A.: Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny kopalni węgla kamiennego wchodzącej w skład przedsiębiorstwa górniczego
Stasiński K., Jóźwiak I. J.: Strategie morfingu obiektów w grafice komputerowej
Jakowska–Suwalska K., Suwalski P., Wolny M.: Wielokryterialna ocena zastosowania pasmowych kompresorów dynamiki do usuwania defektów nagrań
Walentynowicz W., Jóźwiak I. J.: Strategia doboru parametrów sieci neuronowej w rozpoznawaniu pisma
Walentynowicz W., Jóźwiak I. J., Stasiński K.: Strategie efektywnego rozmieszczania nadajników w sieciach bezprzewodowych
Wielgórka D.: Ocena efektywności zakładów pracy chronionej z zastosowaniem modeli DEA
Włodarczyk A.: Wpływ systemu EU ETS na wartość rynkową polskich przedsiębiorstw energetycznych – wnioski z modeli markowa
Wyskwarski M.: Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej
Zdonek I., Hysa B., Zdonek D.: Publikacje przeglądowe w naukach o zarządzaniu – istota i tendencje
Zdonek I., Wolny M., Hysa B., Zdonek D.: Potencjał pracownika naukowego – wstęp do badań ankietowych, dobór zmiennych
Ziemski J.: Mapa ryzyka jako mieszana metoda oceny ryzyka w przedsiębiorstwie

W serii gł.: nr 1963.

Bibliogr. przy rozdz.

Streszcz. w j. ang.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: