Rachunkowość a controlling / Additionaly authors: Nowak, Edward.--Red. nauk. | Bednarek, Piotr.--Red. nauk. Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 399 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (Wrocław :) , 2015 Physical description: 511 s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Przedsiębiorstwa | Zamówienia publiczne | Zarządzanie ryzykiem | Zakład opieki zdrowotnej | Rachunkowość | Controlling | Controlling ekologiczny | Kontrola zarządcza | Sąd | Premia | Nagroda | Audytor | Audit wewnętrzny | Sektor prywatny | Sektor publiczny | Rachunek zysków i strat | Instrumenty finansowe | Rentowność kapitału własnego | Przemysł spożywczy | Controlling strategiczny | System informacyjny rachunkowości | Szkoły wyższe | Podsystem finansowo-księgowy | Rachunkowość zarządcza | Controlling finansowy | Projekty unijne | Uczelnie publiczne | Wycena przedsiębiorstwa | Upadłość przedsiębiorstwa | Wartość godziwa | Zakład ubezpieczeń | Rynek inwestycyjny | Investment markets | Roczne sprawozdanie finansowe | Annual reports | Budżetowanie | Zarządzanie projektami | Audyt | Analiza strategiczna | Model biznesowy | Zarządzanie jednostką gospodarczą | Wycena | Małe przedsiębiorstwo | Informacja sprawozdawcza | Kontrola budżetowa | Sukces w zarządzaniu projektami | Ewidencja działalności gospodarczej | Marketing | Planowanie strategiczne | Rolnictwo | Rachunek odpowiedzialności | Budownictwo | Controlling personalny | Jednostka samorządu terytorialnego | Ceny transferowe | Oszustwa księgowe | SOA | Outsourcing | Offshoring | Koszty uzyskania przychodów | Self-billing | Grupy kapitałowe | Wartość przedsiębiorstwa | Zintegrowane systemy zarządzania | Polityka finansowa przedsiębiorstwa | Rentowność | Benchmarking | Klastry | Controlling procesu eksploatacji | Budżetowanie operacyjne | Controlling ryzyka | Instytucje kultury | Zarządzanie finansami | Strategia zarządzania | Wyniki finansowe
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.D (Browse shelf) Currently in local use 2018-09-18

Spis treści
Wstęp
Balicka A.: Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
Banasiewicz A., Makowska E., Meller S.: Proces wdrażania controllingu w praktyce przedsiębiorstw
Baran W., Morawska S.: Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądu
Bednarek P.: Premie i nagrody dla audytów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym
Biadacz R.: Rys historyczny rachunku zysków i start w Polsce międzywojennej
Białas M.: Wycena instrumentów finansowych według wartości godziwej w bankach
Bieniasz A.: Determinanty rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka–Kluczka A.: Controlling strategiczny szkoły wyższej
Bujak A.: Ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie
Bytniewski A.: Podsystem finansowo–księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu
Chluska J., Szczepaniak W.: Controlling finansowy w projektach unijnych realizowanych w uczelniach publicznych
Chłodnicka H.: Wycena przedsiębiorstwa w upadłości a wartość godziwa
Chmielowiec–Lewczuk M.: Controlling w zakładzie ubezpieczeń w świetle nowych uwarunkowań rynkowych
Dyczkowska J.: To what extent comapnies listed on alternative investment markets disclose strategic information in their annual reports? – comparative case studies
Dynowska J.: Czynniki ograniczające wdrażanie controllingu w świetle badań ankietowych
Dziadek K.: Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu projektami unijnymi – wyniki badań
Fliegner W.: Informatyczne wspomaganie zarządzania ryzykiem poprzez procedury audytu
Jaworzyńska M.: Analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby stworzenia jego modelu biznesowego – studium przypadku
Jędrzejczyk M.: Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą
Kaczmarczyk A.: Koncepcje wyceny a przydatność informacji sprawozdawczej małych przedsiębiorstw
Kes Z.: Badanie nierównomierności odchyleń w kontroli budżetowej
Kędzierska–Bujak I.: Perspektywa interesariuszy a strategia Uniwersytetu Szczecińskiego – wybrane zagadnienia
Klinowski M.: Determinanty sukcesu projektów
Kochański K.: Formy ewidencji działalności gospodarczej a rachunkowość zarządcza w obszarze marketingu w świetle badań empirycznych
Kondraszuk T.: Projekt urządzeniowy gospodarstwa jako narzędzie planowania strategicznego w rolnictwie
Konstantyn K.: Koncepcja wdrożenia rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane
Kowalczyk M.: Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego
Kujawski J.: Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty ceny transferowej
Lew A.: Badanie przez biegłego rewidenta przychodów i kosztów jako elementów podatnych na oszustwa księgowe
Malinowski P., Ćwieląg T., Prozorowska E., Słomiany P.: Technologia SOA w optymalizacji procesów biznesowych na przykładzie MPWiK Wrocław S.A.
Małys K.: Controlling w publicznej szkole wyższej – zarys problemu
Marcinkowska E.: Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługi
Masztalerz M.: Komunikacja w rachunkowości zarządczej
Napiecek R.: Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej
Nita B.: Stan i perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej w XXI wieku w praktyce
Nowak E.: Klasyfikacja funkcja rachunkowości
Nowak M.: Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki
Poszwa M.: Kasowe uznawanie kosztów uzyskania przychodów – konsekwencje dla rozliczeń i zarządzania
Remlein M.: Self–biling w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej
Rutowicz D. R.: Wyzwania stojące przed rachunkowością zarządczą modeli biznesowych
Sładkiewicz D.: Wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii zasobowej
Stronczek A., Krajewska S.: Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania
Szczęsny W.: „Pułapka” rentowności w polityce finansowej przedsiębiorstw
Szydełko A.: Wpływ KSR nr 9 „ Sprawozdanie z działalności ‘’ na rachunkowość
Szydełko M.: Ramy koncepcyjne zastosowania benchmarkingu w klastrze
Tubis A.: Controlling procesu eksploatacji – wstępna charakterystyka
Urbanek P.: Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej
Wasilewski W.: Controlling ryzyka w instytucjach kultury
Wiercińska A.: Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitali na przykładzie województwa pomorskiego
Zimon G.: Wpływ strategii zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw

Bibliogr. przy rozdz.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: