Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /

Additionaly authors: Łada, Monika--Red. nauk. | Buk, Halina.--Red. nauk. Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, . nr 224 2083-8611 Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (Katowice :) , 2015 Physical description: 238 s. : il. ; 24 cm. Keywords: Przedsiębiorstwa | Zamówienia publiczne | Sprawozdania finansowe | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | Aktywa finansowe | Wycena | Grupy kapitałowe | Rachunkowość | Koszt historyczny | Wartość godziwa | Procesy biznesowe | Odkrywanie procesów | Wartości niematerialne | Grupy kapitałowe | Polityka rachunkowości przedsiębiorstw | Polityka bilansowa | Partnerstwo publiczno-prywatne | Zarządzanie organizacjami | Usługi publiczne | Zarządzanie dokonaniami | Lean accounting | Lean management | Szczupłe zarządzanie | Szczupła rachunkowość | Sieci organizacji tymczasowych | Sieci międzyorganizacyjne | Relacje | Zarządzanie projektami | Portfel projektów | Franczyza | Organizacje niekomercyjne | Przedsiębiorstwo społeczne | Zarządzanie strumieniem wartości | Współpraca międzyorganizacyjna | Nowe technologie | Wdrażanie technologii | Rachunkowość zarządcza | Zarządzanie zaufaniem | Relacje międzyorganizacyjne | Sieci biznesowe | Międzyorganizayjna rachunkowość zarządcza | Wartość firmy | Aktywa | Rachunkowość połączeń | Rachunkowość partycypacyjna | Transparentność | Raportowanie na żądanie | Rachunek kosztów docelowych | Międzyorganizacyjne zarządzanie kosztami | Controlling | Współpraca międzyorganizacyjna | Współkontrola | Współkontrolowane podmioty | Wspólne porozumienia | Metoda praw własności | Współpraca | Relacje międzyorganizacyjne | Ekonomia globalna | Global economy | Interorganizational relations | Coopetition | Konsorcja | Koszty transakcyjne | Kontrola zarządcza | Łańcuchy dostaw | Zarządzanie kosztami | Zarządzanie wiedzą | Organizacja sieciowa | Organizacje wirtualne | Podejście procesowe
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
10.B (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Buk H.: Kwalifikowanie powiązań międzyorganizacyjnych dla celów skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej
Emerling I.: Wycena aktywów finansowych i jej wpływ na obraz jednostki w sprawozdaniu finansowym
Fliegner W.: Metoda analizy międzyorganizacyjnych procesów biznesowych wspomaganych komputerowo
Grzybek O.: Wykorzystanie wartości niematerialnych w transakcjach przeprowadzanych wewnątrz grupy kapitałowej do realizacji celów polityki rachunkowości przedsiębiorstw
Kołodziej–Hajdo M.: Partnerstwo publiczno–prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymi
Kotłowska M.: Problemy zarządzania dokonaniami w grupach kapitałowych
Kowalewski M.: Lean accounting, czyli jak szczupła rachunkowość wspiera wykorzystanie koncepcji lean management w przedsiębiorstwie
Kozakiewicz A.: Sieci organizacji tymczasowych – nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami projektów
Kusa R.: Wykorzystanie franczyzny w działalności organizacji niekomercyjnych
Lenart W.: Zarządzanie strumieniem wartości we współpracy międzyorganizacyjnej
Lis T.: Ekonomiczne efekty wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwie
Łada M.: Rachunkowość zarządcza jako narzędzie zarządzania zaufaniem w relacjach międzyorganizacyjnych
Maruszewska E. W.: Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto
Napiecek R.: Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę
Nita B.: Międzyorganizacyjny wymiar rachunku kosztów docelowych
Nowak M.: Controlling – koncepcja oraz metoda wspomagająca współpracę międzyorganizacyjną
Remlein M.: Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień oraz ich prezentacja w sprawowaniu finansowym
Rudny W.: Coopetition as a new way of structuring interorganizational relations
Stronczek A.: Kosorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
Surowiec A.: Teoria kosztów transakcyjnych a system kontroli zarządczej w łańcuchach dostaw
Ziółkowski S.: Organizacje przyszłości. Wyzwania dla zarządzania wiedzą w sieciach

Bibliogr. przy rozdz.

Streszcz. w j. ang.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: