Zarządzenie i Marketing : kwartalnik /

Additionaly authors: Ostasz, Grzegorz. Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, . z. 17, nr 2/2010 1234-3706 ; Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, (Rzeszów : ) , 2010 Physical description: 586 s. : il. ; 24 cm. Keywords: Konkurencyjność przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa | Zarządzanie relacjami z klientem | Zarządzanie jakością | Zarządzanie | Human Resources Management | Marketing | Przedsiębiorstwo | Strategia marketingowa przedsiębiorstwa | Strategia marketingowa | Kryzys przedsiębiorstwa | Franchising | Franchising w Polsce | Analiza podaży | Podaż | Współpraca przedsiębiorstw | Zarządzanie w Polsce | Rozwój przedsiębiorstw | Rozwój przedsiębiorstw w Polsce | Wizerunek pracodawcy | Pracodawca | Pracodawcy | Pracodawca a pracownik | Cena | Jakość | Jakość produktu | Marka globalna | Lider | Liderzy | Efektywność | Efektywność zarządzania | Współczesne koncepcje zarządzania | Skuteczność zarządzania | E-promocja | Gospodarstwo agroturystyczne | Gospodarstwa agroturystyczne | System informatyczny zarządzania | Zarządzanie przedsiębiorstwem | Wartość | Relacje rynkowe | Produkty żywnościowe | Promocja | Promocja miasta | Satysfakcja | Wizerunek miasta | Wiedza | Edukacja | Relacje rynkowe | Dekoniunktura | Zarządzanie relacjami | Przewaga konkurencyjna | Konkurencja | Lojalność klientów | Budowanie lojalności | Marketing lojalnościowy | Motywy lojalności klientów | Nowoczesne technologie | Komunikacja w organizacji | Organizacje pozarządowe | Organizacja pozarządowa | Kreowanie wizerunku | Polityk | Paradygmaty marketingu | Rynek międzynarodowy | Firma usługowa | Przedsiębiorczość | Przedsiębiorczość biznesowa | Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw | Konkurencyjność | Kompetencje pracowników | Outsourcing w przedsiębiorstwie | Outsourcing | Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Subprodukt | Promocja | Subprodukt handlowo-usługowy | Zarządzanie dynamiczne | Zarządzanie procesami | Zarządzanie dynamiczne procesami | Elastyczność organizacji | Zarządzanie firmą | Elastyczność | Strategiczne zarządzanie | Kryzys w marketingu | Ekologiczna koncepcja logistyki | Przedsiębiorstwo | Reklama w przedsiębiorstwie | Reklama | Marka | Marka produktu | Gospodarka światowa | Marketing partnerski | Sieci handlowe | Proces produkcji | Marketing społeczny | Corporate Social Responsibility | Cross-marketing | Podmioty rynkowe | Marketing szeptany | Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw | Wizerunek zawodowy | Pielęgniarki | Marketing mobilny | Aktywa rynkowe | Metoda refleksji strategicznej | Współpraca transgraniczna | Gospodarka turystyczna | Działalność marketingowa przedsiębiorstwa | Model Kano | Zarządzanie jakością w sektorze bankowym | Sektor bankowy | E-rozwój | Współczesna gospodarka | Szkoły wyższe | Rozwój społeczno-gospodarczy | Klient wewnętrzny | Zarządzanie zasobami ludzkimi | Reklama zewnętrzna | Przedsiębiorstwo detaliczne | Innowacje strukturalne | Customer Relationship Management | CRM | Rynek business to business | Business-to-business | Kryzys globalny | Komunikacja marketingowa | Działania marketingowe | Zarządzanie wiedzą | Przewaga konkurencyjna | Logistyka procesów produkcyjnych | Globalizacja | Internet | Marketing internetowy | Marketing narodowy | Teleologizm | Strategia organizacji pozarządowych | Relacje wirtualne | Instrumenty zarządzania | Funkcje organizowania | Fundusze europejskie | Fundusze Unii Europejskiej | Przedsiębiorstwo innowacyjne | Rozwój przedsiębiorstw | Knowledge | Education | Politician | Image creation | Marketing paradigms | Market relations
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
17.A (Browse shelf) Available

W serii gł.: nr 272.

Spis treści
Od Komitetu Redakcyjnego
Andruszkiewicz K.: Erozja strategii marketingowej przedsiębiorstwa w kryzysie
Antonowicz A.: Polski rynek franchisingu – analiza strony podażowej
Baran M.: Współpraca jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego
Izabela Baruk A.: Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie dla potencjalnych pracowników
Białoskurski S.: Cena i jakość a ich wpływ na decyzje nabywców produktów spożywczych
Bochenek M.: Marki globalne i ich liderzy
Bratnicki M , Ząbkowska B.: Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania
Czerwińska M , Kasperka E.: E – promocja w działalności gospodarstw agroturystycznych – bariery i wykorzystanie
Dawid P.: Wybór systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem
Dąbrowski D.: Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów
Drapińska A.: Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych
Gębarowski M.: Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast
Glińska E.: Satysfakcja lokalna jako wskaźnik wizerunku miasta w świetle badań ankietowych białostockich studentów
Gnatenko P.: …
Golik – Górecka G.: Budowa i realizacja strategii marketingowych w czasie dekoniunktury
Gołąb E.: Zarządzanie relacjami z klientami a przewaga konkurencyjna
Hall H.: Wewnętrzne mechanizmy lojalności klientów – korzyści i metody badania
Hernhik J , Mazur R.: Nowoczesne technologie w komunikacji organizacji pozarządowych
Jakowlewa J.: …
Jonas A.: Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych
Karpacz J.: Przedsiębiorczość w kształtowaniu potencjału konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Kłak M.: Budowanie konkurencyjności przez wiedzę oraz kluczowe umiejętności i kompetencje pracowników
Kłos M.: Uwarunkowania stosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach
Konodyba – Szymańska B.: Promocja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach
Langer W.: Subprodukt handlowo – usługowy i jego promocja
Piętowska – Laska R , Laska A.: Zarządzanie dynamiczne procesami jako skuteczna realizacja nowej jakości zarządzania firmą
Leniak J.: Miary elastyczności organizacji
Majewski M.: Elastyczność – perspektywa szkół zarządzania strategicznego
Mazurek – Łopacińska K.: Marketing w warunkach kryzysu
Mesjasz – Lech A.: Przesłanki rozwoju ekologicznej koncepcji logistyki przedsiębiorstw w Polsce
Nowacki R.: Reklama jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
Oczakowska A.: Wykorzystanie potencjału marki produktu w segmencie konsumentów napojów energetycznych
Oczakowski D.: Perspektywa wykorzystania marketingu przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście transformującej się gospodarki światowej
Orzeł K.: Korzyści stosowania marketingu partnerskiego w relacjach sieć handlowa – dostawca
Pabian A.: Prezentacja procesów produkcji jako nowa forma promocji
Pabian A.: Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility
Peszko K.: Cross – marketing jako sposób na aktywne i efektywne działanie podmiotów rynkowych
Pikuła – Małachowska J.: Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami
Grzybek – Mita J.: Wpływ wizerunku zawodowego na działania o charakterze innowacyjnym na przykładzie pielęgniarek i położnych
Radziszewska A.: Narzędzia marketingu mobilnego w ocenie konsumentów
Rawski M.: Analiza aktywów rynkowych przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej
Rudnicki M.: Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej ( na przykładzie gminy Czorsztyn)
Schulz M.: Działalność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia rynkowego
Skikiewicz R.: Ocena przydatności modelu Kano do zarządzania jakościa usług w sektorze bankowym
Smalec A.: E – rozwój regionu jako wymóg współczesnej gospodarki
Sobocińska M.: Rola szkół wyższych w rozwoju społeczno – gospodarczym w XXI wieku – wybrane zagadnienia
Stankiewicz J , Bortnowska H.: Oczekiwania „ klientów wewnętrznych ‘’ wobec pracodawcy – możliwości ich realizacji w bankach ( w świetle wyników badań)
Sudoł Pusz J.: Human resource management – the evolution of the conception ( Zarządzanie zasobami ludzkimi – ewolucja koncepcji)
Szulczyńska U , Beutlich L.: Reklama zewnętrzna jako forma komunikacji z młodzieżą – wyniki badań ankietowych
Śmigielska G.: Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce
Tomczyk P.: Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B)
Trorzydło D.: Wizerunkowo – ekonomiczne skutki globalnego kryzysu w oparciu o badania przeproawdzone w polskich przedsiębiorstwach
Wiażewicz J.: Cele komunikacji marketingowej w gminach województwa podkarpackiego
Witek L.: Percepcja konsumentów w zakresie działań marketingowych zaangażowanych społecznie i ekologicznie
Włodarczyk M.: Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Włodarczyk T.M.: Metodyczne problemy pomiaru przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Wróbel G.: Determinanty stosowania niskokosztownych metod doskonalenia logistyki procesów produkcyjnych
Zatwarnicka – Madura B.: Aktywność kobiet w Internecie – konsekwencje dla marketingu
Zięba K.: Marketing narodowy w dobie globalizacji
Zielińska A.: Teleologiczne elementy strategii organizacji pozarządowych
Ziółkowska B.: Wartościotwórczy charakter relacji wirtualnych przedsiębiorstwa
Żak K.: Związki między instrumentami zarządzania przez finanse w obszarze funkcji organizowania
Piątkowski M.: Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych

Bibliogr. przy art.

Streszcz. ang. przy pracach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: