Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami / Additionaly authors: Kowalak, Robert--Red. | Kowalewski, Marcin.--Red. | Bednarek, Piotr--Red. Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, . nr 442 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław :) , 2016 Physical description: 560 s. : il. 24 cm. ISBN:. Keywords: Rachunkowość zarządcza | Rachunek kosztów | Budżetowanie kosztów | Koszty przedsiębiorstwa | Lean accounting | Benchmarking | ERP | Zrównoważona Karta Wyników | Ceny transferowe
pol
List(s) this item appears in: Rachunkowość zarządcza
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.D (Browse shelf) Available
Library shelf Chorzów End browsing shelves
Wstecz Dalej

Wstęp
Baran W.: Rachunek kosztów w generowaniu kosztowej informacji zarządczej w podmiotach leczniczych
Batóg B., Batóg J., Skoczylas W., Waśniewski P.: Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu na potrzeby zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw sektora produkcji artykułów spożywczych
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B.: Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym
Biadacz R.: Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych
Białek-Jaworska A.: Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich finansowanie
Chluska J.: Kontrola kosztów w jednostce mikro
Czerwińska-Kayzer D.: Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstwa w ocenie jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze
Czyczerski M., Lotz S.: Rola przywództwa w zarządzaniu dokonaniami
Emerling I.: Budżetowanie kosztów a zarządzanie podmiotem leczniczym
Gabrusewicz W.: Koszty prac rozwojowych w dokonaniach przedsiębiorstw
Gajewski M.: Zastosowanie taksonomicznej analizy struktury kosztów rodzajowych do oceny poziomu koherencji działań podmiotów leczniczych
Jagoda R.: Wpływ sezonowości na koszty i przychody przedsiębiorstwa z branży budowlanej
Jaworska E., Bucior G.: Koszty w przedsiębiorstwach hotelarskich
Jaworski J., Witkowski M.: Podstawy koncepcyjne strategicznej karty wyników dla spółdzielni mieszkaniowej
Jaworzyńska M.: Znaczenie perspektywy interesariuszy w zarządzaniu strategicznym zakładem opieki zdrowotnej na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Puławach
Juralewicz B.: Identyfikacja i wyodrębnienie przychodów i kosztów przewozu o charakterze użyteczności publicznej w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
Kołodziej-Hajdo M.: Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej – aspekty praktyczne
Kołodziejczuk B., Szydełko M.: Benchmarking w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa
Kotapski R.: Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Kowalak R.: Mierniki dokonań w kokpitach menadżerskich przedsiębiorstwa
Kowalewski M.: Systemy rachunku kosztów w lean accounting
Kujawska J.: Koncepcja pomiaru efektywności podmiotu leczniczego
Kużdowicz D., Jędrzejczak-Gas J., Kużdowicz P.: Raportowanie przepływów strumieni wartości w systemie ERP
Kużdowicz P.: Zastosowanie obliga kosztowego w analizie odchyleń przedsięwzięcia
Leszczyński Z.: Analizy wartości cyklu procesów w programie redukcji zużycia zasobów produkcyjnych
Lew G.: Koszty klienta w przedsiębiorstwach handlowych
Małys K.: Analizy struktury kosztów w publicznych szkołach wyższych w Polsce
Mielcarek J.: Falsyfikacja tradycyjnego modelu rachunku kosztów docelowych
Niemiec A.: Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFS) za pomocą macierzy istotności-sterowalności (Relevance-Manageability Matrix)na przykładzie firm sektora transportu lądowego
Nieplowicz M.: Analiza porównawcza zastosowania zrównoważonej karty wyników w podmiotach leczniczych
Nita B.: Krytyka zrównoważonej karty wyników
Nogalski B., Niewiadomski P.: Próba wyceny innowacji uelastyczniającej technologie wytwarzania
Nowak E.: Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat małych jednostek gospodarczych
Orliński R.: Rachunek kosztów pacjenta na przykładzie szpitala
Rokita S.: Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa
Rubik J.: Wytyczne i uregulowania raportowania społecznej odpowiedzialności
Sadkowski W.: Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości
Sadkowska B.: System pomiaru dokonań w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – proces przygotowania i implementacji
Sładkiewicz D.: Nośniki wartości i ich rola w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Sulik-Górecka A.: Wyzwania w rozliczaniu kosztów na potrzeby dokumentacji cen transferowych
Surowiec A.: Rachunek kosztów działań jako jedna z metod zarządzania kosztami łańcucha dostaw
Szczepaniak W.: Przychody z działalności badawczej jako miernik dokonań szkół wyższych – analiza w odniesieniu do wielkości relatywnych
Szołno O.: System monitorowania realizacji celów w samorządowej jednostce budżetowej
Szydełko A.: Rola rachunkowości finansowej w pomiarze dokonań
Szydełko Ł.: Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych
Świerk J.: Analiza gotowości polskich miast do wdrożenia strategicznej karty wyników
Ucieszyńska P.: Pomiar w kontroli zarządczej funkcjonującej w administracji podatkowej
Urbanek P.: Strategie uniwersytetów publicznych w Polsce – próba oceny
Wanicki P.: Innowacje jako źródło wartości przedsiębiorstwa
Wiatrak L.: Badanie satysfakcji klientów w kontekście zarządzania jakością w organach administracji podatkowej
Wierzbiński M.: System zarządzania dokonaniami a model biznesowy
Zimon G.: Koszty zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie handlowym

Bibliografia, netografia przy pracach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: