Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
330.1 (Browse shelf) Available

Spis treści

Wstęp

Bernadeta Baran – Idea zielonej gospodarki w UE a perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
Beata Będzik – Ważkość kapitału społecznego w kształtowaniu spójności społecznej
Jan Borowiec – Wzrost gospodarczy a zmiany w spójności gospodarczej i społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Jarosław Czaja – Euroizacja jako skutek spowolnienia integracji monetarnej w Unii Europejskiej
Mariusz Czupich – Spójność społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej
Małgorzata Dziembała – Rozwój transgranicznych systemów innowacji w dobie globalizacji – przykład regionu Venlo-Niederrhein
Joanna Jahn – Eksport wyrobów wysokiej techniki w Unii Europejskiej
Urszula Kalina-Prasznic – Reformy emerytalne a polityka spójności ekonomicznej
Maria Kola-Bezka – Zmiany pozycji konkurencyjnej regionów NUTS 3 w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2000–2012
Agnieszka Kwarcińska – Międzynarodowe inicjatywy normatywne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako wyraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Dorota Michalak – Analiza skutków zmian klimatu i wynikających z nich działań adaptacyjnych podejmowanych przez Unię Europejską
Aleksandra Nacewska-Twardowska – Liberalizacja polityki handlowej UE a zmiany w handlu towarami
Jacek Pera – Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej. Aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych
Dariusz Perło – Inteligentne specjalizacje a rozwój zrównoważony
Grażyna Rzeszotarska – Strategia „Europa 2020” – narzędzie realizacji koncepcji inteligentnego rozwoju w krajach UE
Małgorzata Szczepaniak – Polityka fiskalna w czasie kryzysu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Barbara Wieliczko – Zrównoważenie rolnictwa UE a WPR i strategia „Europa 2020”
Maria Zuba-Ciszewska – Wkład idei spółdzielczości wywodzącej się z socjalizmu zrzeszeniowego w koncepcję CSR

Bibliografia przy artykułach.

Streszczenia w języku angielskim przy artykułach. Spis treści także w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: