Kryminologia : repetytorium /

Additionaly authors: Bułat, Kamil. | Czarniak, Paweł. | Gorzelak, Anna. | Grabowski, Krzysztof. | Grzyb, Magdalena. Series: Seria Akademicka Edition statementWyd. 3. Publisher: Wolters Kluwer Polska, (Warszawa : ) , 2013 Physical description: 172, [3] s. : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Kryminologia | Przestępczość | Zmiany społeczne | Przemoc | Agresja | Przestępczość gospodarcza | Przestępczość zorganizowana | Przestępczość powrotna | Przestępczość nieletnich | Narkotyki | Alkohol | Wiktymologia
pol
List(s) this item appears in: Podstawy kryminologii i kryminalistyki
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
343 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
343 (Browse shelf) Available

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1
Kryminologia jako nauka
1.1. Pojęcie i zakres nauki kryminologii
1.2. Kryminologia a inne nauki
1.3. Podstawowe nurty w kryminologii
1.3.1. Kryminologia klasyczna
1.3.2. Kryminologia pozytywistyczna
1.3.3. Kryminologia antynaturalistyczna
1.3.4. Kryminologia neoklasyczna
1.4. Podsumowanie paradygmatów kryminologicznych
Rozdział 2
Jednostka i społeczeństwo
2.1. Podstawowe założenia
2.2. Model rzeczywistości społecznej
2.3. Zasady organizacji społeczeństwa
2.4. Człowiek w społeczeństwie
2.5. Problematyka wartości społecznych
2.6. Zadania prawa w społeczeństwie
2.7. Poznawcza koncepcja człowieka
2.8. Obraz samego siebie jako element osobowości
2.9. Selekcja informacji napływających z zewnątrz
Rozdział 3
Teorie kryminologiczne
3.1. Kryminologia pozytywistyczna
3.1.1. Ogólne charakterystyczne założenia
3.1.2. Podział kryminologii pozytywistycznej
3.1.3. Charakterystyka kierunku biopsychologicznego
3.1.4. Charakterystyka kierunku socjologicznego
3.1.5. Podsumowanie teorii pozytywistycznych
3.1.6. Kryteria definicji zachowania dewiacyjnego
3.2. Kryminologia antynaturalistyczna
3.2.1. Charakterystyczne założenia
3.2.2. Podział kryminologii antynaturalistycznej
3.2.3. Charakterystyka teorii naznaczenia społecznego
3.2.4. Charakterystyka teorii konfliktu społecznego
3.2.4.1. Charakterystyka nurtu kryminologii konfliktowej
3.2.4.2. Charakterystyka nurtu kryminologii radykalnej (klasycznej)
3.2.5. Charakterystyka nurtu fenomenologicznego
3.3. Kryminologia neoklasyczna
3.3.1. Ogólne założenia kryminologii neoklasycznej
3.3.2. Podział kryminologii neoklasycznej
3.3.3. Najważniejsze koncepcje przedstawicieli kryminologii neoklasycznej
Rozdział 4
Opis przestępczości
4.1. Podstawowe pojęcia i definicje
4.2. Metody analizy przestępczości
4.2.1. Statystyka policyjna
4.2.2. Statystyka sądowa
4.2.3. Statystyka penitencjarna
4.2.4. Podsumowanie statystyk kryminalnych
4.3. Zjawiska wpływające na obraz i wynik statystyk kryminalnych
4.3.1. Proces stanowienia prawa
4.3.2. Proces stosowania prawa
4.3.3. Stopień gotowości obywateli do informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstwa
4.4. Przestępczość nieujawniona
4.4.1. Pojęcie i sposoby określania rozmiarów przestępczości nieujawnionej
4.4.2. Teoretyczne rozważania dotyczące przestępczości nieujawnionej
Rozdział 5
Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne
5.1. Charakter zmian społecznych
5.2. Próby wyjaśnienia wpływu zmian społecznych na przestępczość
5.2.1. Zróżnicowanie relacji między zmianami zachodzącymi w gospodarce a przestępczością
5.3. Koncepcje najczęściej wykorzystywane do wyjaśniania zjawisk przestępczości w kontekście zmian społecznych
5.4. Zmiany społeczne a przestępczość w krajach postkomunistycznych
Rozdział 6
Przemoc i agresja
6.1. Przestępczość z użyciem przemocy
6.2. Pojęcie przemocy
6.3. Przestępstwo z użyciem przemocy
6.4. Agresja
6.5. Charakterystyka przestępczości z użyciem przemocy w Polsce
6.5.1. Rozmiary i nasilenie ujawnionej przestępczości z użyciem przemocy w Polsce
6.5.2. Zagadnienie nieujawnionej przestępczości z użyciem przemocy
6.5.3. Terytorialne zróżnicowanie nasilenia przestępczości z użyciem przemocy
6.5.4. Charakterystyka sprawców, ofiar i okoliczności przestępstw z użyciem przemocy
6.6. Koncepcje wyjaśniające zjawiska agresji i przemocy
6.6.1. Biologiczne koncepcje źródeł agresji
6.6.2. Koncepcja frustracja-agresja J. Dollarda i N. Millera
6.6.2.1. Współczesna nauka o koncepcji frustracja-agresja
6.6.3. Koncepcja społecznego uczenia się agresji A. Bandury
6.6.3.1. Mechanizm nabywania wzorców zachowań agresywnych
6.6.3.2. Mechanizm wyzwalania zachowań agresywnych
6.6.3.3. Mechanizm podtrzymywania zachowań agresywnych
6.6.4. Koncepcja podkultury przemocy M. Wolfganga i F. Ferracutiego
6.6.5. Koncepcja społecznych źródeł agresji i przemocy we współczesnych społeczeństwach
Rozdział 7
Przestępczość gospodarcza
7.1. Przestępstwa gospodarcze
7.2. Cechy przestępczości gospodarczej
7.3. Problem ciemnej liczby przestępstw gospodarczych
7.4. Przestępczość gospodarcza w Polsce
Rozdział 8
Przestępczość zorganizowana
8.1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej
8.2. Skutki przestępczości zorganizowanej


8.3. Typowe struktury organizacyjne zespołów przestępczych


8.4. Rodzaje przestępczości zorganizowanej
8.5. Zasięg terytorialny przestępczości zorganizowanej
Rozdział 9
Przestępczość powrotna
9.1. Pojęcia
9.2. Powrót do przestępstwa z punktu widzenia kryminologii pozytywistycznej i antynaturalistycznej
9.3. Kategorie wielokrotnie karanych
Rozdział 10
Przestępczość nieletnich
10.1. Definicja nieletniości
10.2. Przestępczość nieletnich
10.3. Proces warunkowania instrumentalnego i obserwacji
10.4. Rodzina
10.4.1. Podstawowe pojęcia
10.4.2. Czynniki wpływające na rolę rodziny
10.4.3. Modele rodziny
10.4.4. Kontrsocjalizujący wpływ czynników zewnątrzrodzinnych oraz wewnątrzrodzinnych
10.5. Niewłaściwe ukształtowanie ról społecznych i niewłaściwe pełnienie roli społecznej w rodzinie
10.6. Typologia stylów wychowania
10.7. Rozpad rodziny, nerwica
10.8. Deformacje osobowości
10.9. Kontrsocjalizujący wpływ narkomanii, alkoholizmu oraz przestępczości
10.10. Czynniki samoistne i podporządkowane
10.11. Szkoła i możliwość jej wpływu na przestępczość nieletnich
10.12. Zbiorowości nieletnich przestępców
10.13. "Jakby grupa" (near group) D. Yablonsky'ego
Rozdział 11
Narkotyki a przestępczość
11.1. Definicja i właściwości narkotyków
11.2. Klasyfikacje środków odurzających
11.3. Relacje pomiędzy używaniem środków odurzających a przestępczością
11.4. Problem przestępczości narkotykowej
11.5. Stan odurzenia narkotykami a przestępczość
11.6. Narkomania a przestępczość
11.7. Krytyka polityki prohibicji
Rozdział 12
Alkohol a przestępczość
12.1. Pojęcie alkoholu
12.2. Wpływ spożycia alkoholu na rodzaj popełnianych przestępstw
12.3. Nadużywanie alkoholu
12.4. Alkohol a środki karne - polityka prohibicji
Rozdział 13
Media a zjawisko przestępczości
13.1. Obraz przestępczości
13.2. Rola środków masowego przekazu - wpływ przemocy na przestępcze zachowania agresywne (teorie)
13.3. Media a kształtowanie postaw społecznych
Rozdział 14
Wiktymologia
14.1. Definicja
14.2. Koncepcje
14.3. Pojęcie ofiary
14.4. Przestępstwa "bez ofiar"
14.5. Typologie ofiar
14.6. Proces wiktymizacji
14.7. Ofiara - miejsce i znaczenie w kontaktach z policją i sądem
14.8. Nieformalne, pojednawcze sposoby rozwiązywania konfliktów
14.9. Ofiara a środki masowego przekazu
14.10. Pomiar wiktymizacji
14.11. Skutki wiktymizacji
14.12. Czynniki ryzyka wiktymogennego
14.13. Strach oraz lęk przed przestępczością
Rozdział 15
Sposoby zapobiegania przestępczości
15.1. Pojęcie zapobiegania przestępczości
15.2. Konformizm
15.3. Wymiar sprawiedliwości
15.4. Przestępstwo i jego pozycja we współczesnym społeczeństwie
15.5. Stadia zapobiegania przestępczości
15.6. Sformalizowana reakcja
15.6.1. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie legislacyjnym
15.6.2. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie realizacyjno-represyjnym
15.7. Sformalizowana reakcja na przestępczość na etapie wykonawczym
15.8. Inne metody zapobiegania przestępczości
Bibliografia
Bibliogr. s. [175].

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: