Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
01.A (Browse shelf) Available

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO NEUROLOGII:
Kaźmierski R., Niezgoda A.: Badanie neurologiczne
Michalak S., Mejnartowicz J. P.: Zespoły objawowe w neurologii
Michalak S., Kaźmierski R., Niezgoda A., Pawlak M., Mejnartowicz J. P.: Badania laboratoryjne w chorobach układu nerwowego
Papierz W., Liberski P. P.: Wprowadzenie do neuropatologii
Sobów T.: Badanie neuropsychologiczne i jego rola w procesie diagnostycznym w neurologii
CZĘŚĆ II. NEUROLOGIA KLINICZNA:
Jóźwiak S., Kotulska K.: Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i liczby chromosomów
Jóźwiak S., Kotulska K.: Fakomatozy
Członkowska A., Litwin T., Sobów T., Tylki-Szymańska A.: Zaburzenia metaboliczne i inne genetycznie uwarunkowane choroby układu nerwowego
Sobów T., Barcikowska M., Liberski P. P.: Zespoły otępienne
Sławek J.: Choroby układu pozapiramidowego
Hausmanowa-Petrusewicz I., Iłżecka J., Kalinowska-Łyszczarz A., Kozubski W., Liberski P. P.: Choroby neuronu ruchowego i choroby rdzenia kręgowego
Hausmanowa-Petrusewicz I.: Choroby nerwowo-mięśniowe
Kostera-Pruszczyk A.: Miastenia i zespoły miasteniczne
Kozubski W., Sińczuk-Walczak H.: Zatrucia i zespoły niedoborowe układu nerwowego
Juszczyk J., Liberski P. P., Kurnatowska A.: Choroby infekcyjne układu nerwowego
Dziedzic T., Kozubski W., Pera J., Słowik A., Wnuk M.: Choroby naczyniowe układu nerwowego
Jaskólski D. J., Liberski P. P., Michalak S.: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i neurologiczne zespoły paranowotworowe
Członkowska A., Losy J.: Stwardnienie rozsiane i inne zespoły demielinizacyjne
Drac H., Kozubski W.: Choroby i zespoły objawowe obwodowego układu nerwowego
Jaskólski D. J.: Urazy głowy i rdzenia kręgowego
Jędrzejczak J.: Padaczka
Kozubski W., Domitrz I.: Bóle i neuralgie w zakresie głowy i twarzy
Kozubski W., Kalinowska-Łyszczarz A.: Zawroty głowy
Jaskólski D. J.: Zespoły objawowe układu nerwowego powstające w przypadkach uwięźnięcia
Skorowidz

Indeksy.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: