Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce / Additionaly authors: Sołoducho-Pelc, Letycja.--Redakcja | Moszkowicz, Krystyna.--Redakcja | Kaleta, Andrzej.--Redakcja Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 366 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław : ) , 2014 Physical description: 704 strony : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Komunikacja | Zarządzanie ryzykiem | Koopetycja | MSC | Strategie proekologiczne | Konkurencyjność | Motywowanie | Inwigilacja | Kapitał intelektualny | Uczelnie wyższe | Ochrona zdrowia | Analiza strukturalna | Koopetycja | Kompetencje społeczne | Zrównoważona Karta Wyników | Innowacyjność | Wieś | Regresja | Spółdzielnia | Fuzje i przejęcia | Interesariusze | Strategie militarne | Zarządzanie siecią | Forum Edukacji Biznesowej | Agroturystyka | Analiza PEST | Zrównoważony rozwój | Gry szkoleniowe | Oportunizm pasywny | Benchmarking | Deweloper | Rynek nieruchomości | Strategie uniku | Koncepcja RS 3 | Przemysł lotniczy | Klaster Dolina Lotnicza | EMAS | Foresight | Organizacja | Nepotyzm | Firma rodzinna | Kryzys | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Szkolenia BHP | Regulamin pracy | Kultura organizacji | Klaster | Wypadki przy pracy | Internacjonalizacja | Konkurencyjność | Samorząd terytorialny | Metoda AHP | Wizerunek | Przedsiębiorstwo | Przywództwo strategiczne | Kategoryzacja przedsiębiorstw | Ewolucja | Selekcja rutyn | Renta ekonomiczna | Rynek mechanizacji rolnictwa | Archetypy politykowania organizacyjnego | E-administracja | Społeczeństwo informacyjne | Rady nadzorcze | Korporacje | Strategia dywersyfikacji | Strategia internacjonalizacji | MSP | Outsourcing | Zarządzanie należnościami | Windykacja | Foresight | SWOT | Ekoinnowacje | Relacje międzyorganizacyjne | Zaufanie | Grupa kapitałowa | Strategia personalna | Strategie bezpieczeństwa powodziowego
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
65.01 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Anna Adamik – Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii
Grażyna Aniszewska – Kultura organizacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – hipotezy badawcze
Bogusław Bembenek –Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra
Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek – Strategie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie działalności podmiotów gospodarczych
Katarzyna Bratnicka – Strategic entrepreneurship and firm performance − restoring the role of task environment
Paweł Cabała – Analiza czynników ryzyka w zarządzaniu rozwojem organizacji
Wojciech Czakon, Wojciech Machel – Strategie koopetycji w sektorze hi-tech: przywilej czy konieczność?
Maciej Czarnecki, Magdalena Rajchelt – Luka w kompetencjach społecznych głównego zarządzającego jako bariera w przezwyciężeniu kryzysu kontroli – studium przypadku
Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki – Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego
Wojciech Dyduch – Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości
Sylwia Dziedzic – Nowe podejście do tworzenia krajowych i regionalnych strategii innowacji – koncepcja inteligentnej specjalizacji (RIS3)
Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak, Maciej Chrzanowski – Współczesne wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej
Sylwia Flaszewska, Iwona Staniec – Przedsiębiorczość technologiczna pod znakiem ryzyka
Marzena Hajduk-Stelmachowicz – Znaczenie strategii proekologicznych w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Jarosław Ignacy – Wybrane problemy formułowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Marek Jabłoński – Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych
Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska – Strategie innowacyjne organizacji
Elżbieta Janczyk-Strzała – O koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym uczelni
Szymon Jopkiewicz – Rola zaangażowania w podnoszenie efektywności zarządzania organizacjami sektora zdrowia przy wykorzystaniu MSC (Mission Oriented Scorecard)
Andrzej Kaleta – Strategia ekspansji czy stabilizacji?
Marek Kalinowski, Emilia Dobrowolska – Współpraca pomimo rywalizacji na przykładzie przedsiębiorstw projektujących gry szkoleniowe
Jarosław Karpacz – Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce
Patrycja Klimas – Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej – perspektywa empiryczna
Izabela Konieczna – Znaczenie ogólnych zasobów organizacji dla spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego
Joanna Korpus – Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w świetle koncepcji tworzenia wartości wspólnej
Piotr Mateusz Kuczyński – Kwestie społeczno-kulturowe w ujęciu militarnych koncepcji strategii
Krzysztof Kud – Strategie zapewniania bezpieczeństwa powodziowego realizowane w gminach doliny Sanu
Monika Kulikowska-Pawlak – Archetypy politykowania organizacyjnego
Paweł Łukasik – Model zależności między celami organizacji, organizacyjnym uczeniem się i komunikacją w kontekście zarządzania strategicznego
Natalia Mańkowska – Organizacja publiczna w społeczeństwie informacyjnym – wybrane aspekty
Zbigniew Matyjas – Liczebność rad nadzorczych a strategie na poziomie korporacji polskich spółek publicznych
Czesław Mesjasz – Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji
Lech Miklaszewski – Nepotyzm w przedsiębiorstwie rodzinnym na przykładzie firmy inwestycyjnej
Krystyna Janina Moszkowicz – Problemy wdrażania strategii w przedsiębiorstwach
Mieczysław Moszkowicz – Wiedza i wzrost przedsiębiorstwa
Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska – Wybrane elementy strategii bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie – wyniki badań organizacji regionu dolnośląskiego
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski – Renta ekonomiczna jako warunek strategii implementacji wyrobu gotowego i determinanta elastycznego wytwórcy
Jadwiga Nycz-Wróbel – Ochrona środowiska jako strategiczny czynnik rozwoju organizacji
Żanna Popławska, Andrzej Limański, Ireneusz Drabik – Zmiany w zarządzaniu strategicznym przez stosowanie koncepcji foresight
Krystyna Poznańska, Artur Marczak – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w chmurze obliczeniowej – korzyści ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Joanna Radomska – Zawartość strategii jako czynnik utrudniający jej implementację
Agnieszka Rak – Strategie kreowania wizerunku organizacji sportowej
Krzysztof Safin – Strategie i praktyki sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych
Maja Sajdak – Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw
Letycja Sołoducho-Pelc – Koncepcja i wdrażanie strategii w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
Agnieszka Sopińska – Profil kluczowych zasobów MŚP działających na rynku polskim i jego ocena w świetle badań
Adam Stabryła – Metodyka badania zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Ewa Stańczyk-Hugiet, Katarzyna Piórkowska, Sylwia Stańczyk – Selekcja rutyn – perspektywa wewnątrzorganizacyjna
Jacek Strojny – Nowe podejście do zarządzania strategicznego w samorządzie
terytorialnym
Katarzyna Szymańska – Otwarta kultura organizacyjna a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Ewelina Trubisz – Strategie uniku na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Rafał Trzaska – Identyfikacja modelu tworzenia wartości w sieci na przykładzie Forum Edukacji Biznesowej
Elżbieta Urbanowska-Sojkin – Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia
Anna Walecka – Przygotowanie pracowników na kryzys – wybrane wnioski z badań
Anna Witek-Crabb – Trwałość rozwoju organizacji jako jeden z tzw. zawiłych problemów zarządzania
Przemysław Wołczek – Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych
Marian Woźniak – Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich
Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic, Maciej Chrzanowski – Ekoinnowacje jako element nowego paradygmatu w europejskich i regionalnych dokumentach strategicznych
Anna Wójcik-Karpacz – Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych: substytucja i komplementarność
Dariusz Wyrwa – Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego
Czesław Zając – Problemy tworzenia i wdrażania strategii personalnej w grupach kapitałowych na przykładzie IMPEL SA
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dlaczego firmy chcą koopetytować? Motywy współpracy konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora high-tech
Małgorzata Załęska – Outsourcing zarządzania należnościami
Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki – Corporate social performance as a indicator of success in Positive Organizational Scholarship view
Bożydar Ziółkowski – Planowanie strategiczne z wykorzystaniem metody foresight – standaryzowana identyfikacja uwarunkowań innowacyjności w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu

Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały konferencyjne.

Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały konferencyjne.

Bibliografia, netografia przy artykułach.

Część tekstów w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy artykułach. Spis treści także w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: