Rachunkowość a controlling / Additionaly authors: Nowak, Edward.--Redakcja | Nieplowicz, Maria. --Redakcja Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, . nr 344 1899-3192 ; Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, (Wrocław : ) , 2014 Physical description: 603 stron : il. ; 24 cm. ISBN:. Keywords: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa | Zasoby ludzkie | Zarządzanie | Rachunkowość zarządcza | Upadłość | MSSF 13 | Kapitał obrotowy | MSR 36 | Kultura organizacyjna | Rewizja finansowa | Jednostka samorządu terytorialnego | Energetyka | Metody ratingowe | MSP | Marketing | Rosja | Dywidenda | Giełda Papierów Wartościowych | Kontrola zarządcza | Systemy zintegrowane | Biuro rachunkowe | Rachunek kosztów | Zakłady pracy chronionej | Płynność finansowa | Wartość firmy | Zrównoważony rozwój | Walidacja badań | Gmina | Podatki dochodowe | Aktywowanie kosztów | Informacja sprawozdawcza | Ryzyko | Zarządzanie projektami | Budżetowanie kosztów | Pomiar ekonomiczny | Benchmarking | Controling | Outsourcing | Sprawozdawczość zintegrowana | Lasy państwowe | Informacja zarządcza | Przedsiębiorstwo | Controlling | Konsorcjum | Umowa | Rachunek ekonomiczny | Technologia informacyjna | Budżet zadaniowy | Prawo bilansowe | UE | Syndykat | Rachunkowość rolnicza | Analiza ekonomiczna | Koszty projektu
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
657 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Krzysztof Adamowicz, Piotr Szczypa – Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych
Tomasz Ankiewicz, Zofia Wyszkowska – Proces wdrażania systemu controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Wioletta Baran – System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych
Małgorzata Białas, Anna Surowiec – Przykład wykorzystania umowy konsorcjum w celu stworzenia skutecznego mechanizmu kontroli we współpracy międzyorganizacyjnej
Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka – Rozwiązania organizacyjne controllingu w organizacjach sieciowych

Adam Bujak – Charakterystyka problemów decyzyjnych dotyczących funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwie
Andrzej Bytniewski – Efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości
Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski – Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego – wyniki badań empirycznych
Tomasz Dyczkowski, Joanna Dyczkowska – Wpływ technologii informacyjnych na funkcjonowanie systemów sprawozdawczości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach
Joanna Dynowska, Zdzisław Kes – Systemy FK stosowane w biurach rachunkowych w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki badań ankietowych
Krzysztof Dziadek – Specyfika, zakres i narzędzia rachunkowości zarządczej projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej
Wojciech Fliegner – Metoda identyfikacji procesów ewidencji księgowej w środowisku informatycznym
Stanisław Gędek – Podstawy krótkookresowych decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwach wieloasortymentowych
Anna Glińska – Podejmowanie decyzji w zakresie kształtowania struktury zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
Renata Gmińska – Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej
Katarzyna Goldmann – Trendy zarządzania płynnością finansową − wyniki badań
Bartosz Góralski – Wartość firmy – czy istnieje wzorcowa metoda szacowania wartości godziwej?
Angelika Kaczmarczyk – Aktywowanie kosztów w bilansie a wiarygodność informacji sprawozdawczej
Marcin Klinowski – Ryzyko w analizie i ocenie projektów
Paul-Dieter Kluge – Statystyczne metody rankingowe i ratingowe jako instrumenty controllingu – zalety i wady
Konrad Kochański – Rola i miejsce budżetowania działalności marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych sektora MSP w świetle badań empirycznych
Joanna Koczar – Rozwój rachunkowości zarządczej w Rosji − wybrane problemy
Magdalena Kowalczyk – Analiza SWOT jako instrument controllingu strategicznego gmin
Mieczysław Kowerski – Czy spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa płacą zbyt duże dywidendy?
Alina Kozarkiewicz – Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych
Wojciech Dawid Krzeszowski – Niepodzielony wynik finansowy a opodatkowanie
Mirosława Kwiecień – Współczesna rachunkowość a controlling
Tomasz Lis – Rozwój optymalizacji kosztów w procesach produkcyjnych – wybrane zagadnienia
Monika Łada – Ugruntowane teorie o rachunkowości zarządczej
Paweł Malinowski, Tomasz Ćwieląg – Wykorzystanie benchmarkingu wraz z instrumentarium controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym
Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek – Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwa
Łukasz Matuszak – Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości
Bożena Nadolna – Identyfikacja zagrożeń dla walidacji badań w rachunkowości zarządczej
Beata Namiel – Analiza udziału gmin w podatkach dochodowych a dochody gmin za lata 2008-2012 na potrzeby controllingu wykorzystywanego w realizacji usług samorządu gminnego
Maria Nieplowicz – Budżet zadaniowy w miastach na prawach powiatu – wybrane zagadnienia
Edward Nowak – Obowiązki w zakresie sprawozdawczości a wielkość jednostki gospodarczej
Marta Nowak – Znaczenie wymiarów czasu w controllingu − definicje teoretyczne a psychologiczna charakterystyka controllerów
Katarzyna Piotrowska – Rachunek kosztów w warunkach upadłości likwidacyjnej
Krzysztof Prymon – Możliwość wystąpienia zjawiska kreatywnej rachunkowości w rolnictwie w świetle projektowanych zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolnych
Ewa Różańska – Finansowa ocena projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym
Jolanta Rubik – Nowe wyzwania dla controllingu personalnego w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Honorata Gumna – Budżetowanie kosztów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji „Ogrody Róż”
Beata Sadowska – Okresowa ocena pracownicza jako element controllingu zakładu budżetowego – studium przypadku
Irena Sobańska, Dariusz Rojek – Wpływ rachunkowości zarządczej na kulturę organizacyjną w innowacyjnym przedsiębiorstwie
Aleksandra Sulik-Górecka – Obszar kontroli wewnętrznej w procedurach rewizyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych
Olga Szołno – Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego
Łukasz Szydełko – Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo − wybrane zagadnienia
Katarzyna Szymczyk-Madej – Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości − porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014
Agnieszka Tubis – Controllingowy system informacyjny na potrzeby zarządzania ogumieniem w przedsiębiorstwie transportu drogowego
Adam Węgrzyn – Analiza porównawcza alternatywnych źródeł finansowania inwestycyjnego projektu infrastrukturalnego w energetyce przy wykorzystaniu funduszu typu equity oraz bankowego kredytu komercyjnego
Edward Wiszniowski – Prawne przesłanki ogłoszenia upadłości a zdolność do kontynuacji działania jednostki gospodarczej według rachunkowości
Tomasz Wójtowicz – Wycena rynkowa a wartość księgowa składników bilansu przedsiębiorstwa
Paweł Wroński – Zmiany we wdrażaniu systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami w latach 2002-2013 − wyniki badań praktycznych
Grzegorz Zimon – Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstw

Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE.

Bibliografia przy artykułach.

Streszczenia w języku angielskim przy artykułach. Spis treści także w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: